Дървена куполна къща – домът на бъдещето!

Характеристики и предимства на къщите със сферична форма

Защо дървена куполна къща?

 

Бъдещето – какво ще бъде то за всички нас? Този въпрос си задаваме все по-често, провокирани от всички факти и обстоятелства, които ни заливат всеки ден от информационните канали! Градовете стават все по-пренаселени, селата у нас обезлюдяват, а хората…

Дървена куполна къща

С навлизането в 21 век, всеки човек живее все повече в среда  с отрицателно въздействие – облъчвания от полета на телефони, електрически и радио мрежи, замърсяване на въздуха , водата, земята. Това изисква търсене на пътища за подобряване на средата за обитаване.

Решения има и едно от тях е:  дървени, енергоефективни, хармонизиращи куполни къщи. Те съчетават най-модерни технологични решения и дават огромни предимства в повишаване на екологията и комфорта на живот, намаляване на енергийните разходи, хармонизиране телата на хората.

С какво е специален този модел дървена куполна къща?

Хармонизиращо въздействие

Всяка дървена куполна къща представлява стратодезически купол, т.е., такъв, който има  осова симетрия.

Дървена куполна къща

Доказано е, че най-хармоничната форма за живот е сферичната. Подсъзнателно тя се възприема като идеалната защита. Липсата на остри ъгли създава също приятна чиста енергия.

В една къща със сферична форма енергиите от всички посоки се сливат хармонично в центъра – резултат, от което е съвършеният енергиен баланс. Вътрешната енергия на куполните къщи е уникална, тъй като всички основни жизнени потоци се разпределят по балансиран начин. Именно към такъв баланс подсъзнателно се стреми всяко човешкото същество.

Формата на куполните къщи е съвършена. При създаването на тези къщи е приложен принципа на златното сечение: отношението на диаметъра към височината на купола е точно 1,618 или съотношение 62% към 38%.

Дървена куполна къща

Златното сечение, известно още като божествена пропорция, изразява отношение на части от едно цяло, при което по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата.

В природата златното сечение се намира във всяко едно явление и творение: океанската вълна, дърветата, листата, цветята, хората и затова подсъзнателно бива възприемано като красиво.

Дървена куполна къща

Красота е синоним на хармония и по начало всичко в природата се намира в идеален баланс. Домът, създаден съгласно златната пропорция, хармонизира обкръжаващата природа и човека.

Освен това, прилагайки принципа на златното сечение, се увеличава обема на вътрешното пространство, сравнено с  обема на половин сфера, а това дава огромно предимство за организация  на първия етаж  и създава хармонично пространство на втория като се запазва полезната площ.

Сигурност

Единната цялостна дървена конструкция  във  формата на сфера е изключително надеждна и се отличава с изключителна сеизмична устойчивост поради това, че конструктивното натоварване се разпределя равномерно, което е изключително важно за земетръсни райони като България.

Енергийна ефективност

Формата на всяка дървена куполна къща е основен фактор, обуславящ рационално използване на материалите и енергийна ефективност на конструкцията.

Колкото по-малка е площта на ограждащите повърхности, толкова по-голяма е енергийната ефективност. Сферата е с най-малко отношение на площта на външните стени към вътрешния обем на сградата сред всички фигури с еднакъв обем.

Дървена куполна къща

Това качество на куполната форма, съчетано с прецизно проектирани системи и използването на съвременни материали и технологии позволява да се минимизират разходите за климатизация до 40% в сравнение с квадратна, правоъгълна или друга форма къща.

Здравословен микроклимат

Благодарение на обтекаемостта на стените на дървена куполна къща (формата им предизвиква най-малко съпротивление в средата, през която преминават) се постига  естествена циркулация на въздуха и се  създава много здравословен микроклимат, благотворно въздействащ върху здравето и емоционалното състояние на човека.

Дървена куполна къща

Уютът и атмосферата във всеки дом имат пряко въздействие върху качеството на живот, физическото и психическото здраве на обитателите.

Домът е мястото, което дава сигурност, спокойствие и удовлетвореност. Изключително важна роля за това играе чистотата на въздуха. Сферичната форма и огромния обем на куполната къща са прeдпоставките за отличната му естествена циркулация. Също така за чистотата на въздуха допринасят материалите, от които е изградена къщата и интелигентна система за вентилацията на помещенията. Благодарение на тези фактори във всяка една дървена куполна къща се създава чудесно здравословен микроклимат.

Индивидуалност

Липсата на вътрешни носещи стени  дава абсолютна свобода за уникално решение на интериора. Огромният обем от въздух в помещенията и визуалната връзка с небето и околната природа довеждат до ново измерение, много различно от познатото досега  усещане за ниски тавани и ъгли, присъстващи в повечето апартаменти.

Многото предимства на дървени куполни къщи се обуславят с взаимодействащи ефекти, т.е., прилагането на една мярка носи няколко ползи в различни аспекти.


Екологични аспекти 

Хармонизиращият ефект на куполната форма върху обитатели на къщата е доказан в разработка на руски учени. В основата на конструкцията на къщата са заложени съвременни екологично чисти  материали като основният приоритет в избора им е абсолютното благотворно въздействие върху човека.

Подобряване на енергийните характеристики с прилагане на  новаторски интегрирани енергийни решения води до намаляване на въздействието върху околната среда;  постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси и осигурява практически на сериозна база за преминаване към т. нар. зелени градове.

Енергийни аспекти

В разработката на конструкцията на дървена куполна къща с помощта на специализиран софтуер се прилага стандарт пасивна къща.

Тази мярка категорично води до много ниско енергопотребление, което от своя страна прави тези сгради много подходящи за използването на ВЕИ (въобновяеми енергийни източници). Съчетаването на пасивна сграда с ВЕИ прави сградата абсолютно енергонезависима, което е един от основни приоритети на европейската енергийна стратегия.

Самата форма позволява нов поглед към изграждане не само на еднофамилни къщи но и  на детски лагери,  вилни селища, басейни, оранжерии, бани, парници, павильони, магазини, кафенета, видеозали, фитнесцентрове, офиси и др..

Конструкцията на куполните къщи позволява те да бъдат монтирани върху най-разнообразни почва и релеф много по-лесно и по-бързо в сравнение с конвенционалното строителство.

Дървена куполна къща

На даден етап този тип къщи, съчетаващи в себе си изцяло принципите „екология, достъпност, интеграция, иновации и рентабилност“ нямат аналог на пазара. Внедряването на тази нова иновативна технология категорично ще позволи повишаването на стандарта на живот на много хора с различни финансови възможности и отговаря на модерни тенденции на енергоефективен и здравословен  устойчив начин на живот.

 

Галерия:За подробна информация относно предимствата на дървените куполни къщи:

инж. Алина Попова

„Сфера 123“ – www.sferata123.com

Повече информация за проекта:

Арх. Стефан Вълканов – gsm: 0898 677 083

e-mail: svarchitectsbg@gmail.com

www.svarchitects.eu

 

Продукти в магазин Жилища

Споделете тази публикация

Post Comment