Tags: японски градини

Същност на японските градини

Кътчета естествена природа, оформени като миниатюри… Няма еднозначно определение за японска градина, нито единствен стил. Хората от западния свят често виждат два от най-характерните елементи – каменните фенери и старателно загладения чакъл, но това далеч не е достатъчно, за да се нарече една градина японска. Японските градини са пространство, отредено за полет на въображението, те…