“Направи си сам: покрив” с керемиди от ТЕХНОСИМ – ЧАСТ ІІ

Моят покрив е моята крепост!

Като продължение на предишната ни статия, в която представихме информация за основните елементи на покрива, в настоящата ще ви запознаем с всички други аксесоари, без които не може да се изпълни един съвременен скатен покрив от бетонови керемиди.

Използването на тези аксесоари и елементи не само удължава живота на покрива, дървената му  конструкция и респективно на цялата сграда, но и осигурява минимални енергийни загуби и отличен топлинен комфорт на живеещите в нея, без това да влияе негативно на естетическото възприeмане на покрива. Въвеждането на покривните елементи е изключително  полезно архитектурно и инженерно  постижение  в стремежа на човечеството към иновация и устойчиво развитие.

Определяне на количествата на необходимите аксесоари и елементи: 

Вентилиране на покрива

Осъществява се от няколко и различни вида елементи:
1. Предпазна решетка против птици;
2. Вентилираща предпазна решетка против птици – комбиниран елемент;
3. Вентилиращ профил.

Общото между тези елементи е, че осигуряват добро  челно вентилиране на покривната конструкция и предпазват от нахлуването на птици и гризачи през стрехата. При използването на плоските керемиди Плано, най-добре е да се прилага вентилиращия профил, а при керемиди Бриз или Онда, могат да се използват и трите вида елементи, но най-добър е комбинираният елемент.
Необходимото количество се изчислява на базата на общата дължина на покривната стреха. Естествено, дължината на стрехата се изчислява на базата на чертежите с плана на покрива или се замерва на място. Формулата е:

Х (Необходим брой вентилиращ елемент) = (дължина на стрехата в m) х 1 бр./m´; {бр.}

Други варианти за вентилация са:

4. Мрежа за вентилиране 
Мрежата може да се използва в комбинация с някои от горните елементи, а може и самостоятелно – за защита на всички вентилационни отвори на покрива от птици и гризачи. Необходимото количество се определя по формулата:

Х (Необходим брой вентилираща мрежа) = (дължина на стрехата в m) : 5 m´/бр.; {бр.}

5. Керемида отдушник 
С нея се отвеждат газовете от вентилирането на сградната канализация, мокри помещения, кухни и бани. Необходимото количество се определя от наличието на вентилационни тръби и колектори, преминаващи през покрива, което се отчита направо от чертежите.

Аксесоари и елементи за било

На базата на изчисленията, които сме направили за дължините на билата /хоризонтални и наклонени/, определяме необходимото количество елементи за било както следва:

1. Roll Standard
Универсална самозалепваща се лента с алуминиево покритие и текстилна основа за вентилация по била.
2. Roll Metal

Универсална самозалепваща се лента с алуминиево покритие и метална основа с вентилационни отвори за вентилация по била.

Х (Необходим брой вентилираща лента) = L (дължина на билото в m) : 5 m´/бр.; {бр.}

3. Air Flex
Пластмасов елемент за сух монтаж на капаци

Х (Необходим брой вентилиращ елемент) = L (дължина на билото в m) : 1 m´/бр.; {бр.}

4. Летводържатели
Крепежни елементи за монтиране на билната летва, която носи капаците и вентилационното фолио.

Х (Необходим брой летводържатели)  = L (дължина на билото в m) х 1,5 бр./ m´; {бр.}

Улами

1.Профил за улами

Ламаринен профил, който предпазва покрива от навлизане на вода през уламата. Профилите са  с дължина 2000 mm и ширина от 600 mm, оцветени в цвета на съответните керемиди – червен, кафяв или антрацит. Дължините на уламите се изчисляват от чертежите на покрива.

Х (Необходим брой улама) = L (дължина на уламата в m) : 2 m´/бр.; {бр.}

Покривни обшивки

1. Самозалепващи ленти за обшивки

През покрива обикновено преминават вентилационни и димоходни комини. Площите около тези пресичания са “язви”, които могат да доведат до проникване на вода в подпокривното пространство. На тези места, както и на “завършвания” на керемиди към стени и калкани, се правят специални обшивки от самозалепващи се ленти, покрити с алуминий. Количествата на тези обшивки се изваждат от чертежите за покрива.
Ние предлагаме два вида ленти: Flex Standart Alu и Flex 3D Alu. Те са с широчина
300 mm и дължина 5000 mm. Необходимите бройки рула се определят по формулата:

Х (Необходим брой самозалепваща се лента) = L (дължината на елемента в m) : 5 m´/бр.; {бр.}

2. Завършващи профили
Обшивките се завършват и оформят естетически с помощта на завършващ профил от ламарина, оцветена в съответстващия на керемидите цвят. Ние предлагаме завършващ профил – лайсна Flex Alu, който е с дължина 2000 mm и широчина 60 mm.

Х (Необходим брой завършващ профил) = L (дължината на елемента в m) : 2 m´/бр.; {бр.}

Аксесоари и елементи за сигурност и укрепване  на покрива

1. Снегозадържащи елементи

Снегозадържащите елементи се монтират на скатните покриви за предпазване на улуците и хората от плъзгащите се безконтролно големи снежни маси по време на циклите замръзване – топене. През този период улуците могат да бъдат претоварени със замръзнал сняг, свлякъл се по ската на покрива. Това води до скъсване на конзолите на улуците или образуване на опасни „ледени висулки”, които могат да наранят преминаващи по тротоарите хора.

Плюс това, след разтопяване на снега през деня, когато температурите са над нулата, водата започва да тече по фасадата на сградата. Следва навлажняване и мръзнене на мазилката, което води до много неприятни последици.
В България има практически ясно изразени две зони на натоварване от сняг:

Зона I – до 90 кг/м² – равнинните райони на страната
Зона II – до 150 кг/м² – планински и полупланински райони на страната.

Определянето на  необходимите бройки снегозадържащи елементи се извършва в зависимост от нормативната зона на натоварване от сняг и от наклона на покрива.

Първата стъпка е определяне броя на редовете, на които по определена схема ще се монтират снегозадържащи елементи. То се извършва на базата на чертежите на покрива, като дължината на ската се редуцира по познатия начин /с Cr/. Броенето на редовете започва от най-долният (при стрехата) ред.

Като правило на първия ред керемиди снегозадържащи елементи не се монтират!

Възможни са няколко случая на подреждане на елементите, които са функция от зоните на натоварване от сняг и наклона на ската.

Случай №1 – Зона I и наклон на ската на покрива до 45°
На втория ред, посока към билото, се монтира по един елемент на всяка керемида.
На третия ред  се монтират  през керемида, т.е., общата им бройка за този ред е с 1/3
по-малко от изчислените за втория ред.

Случай №2 – Зона I и наклон на ската на покрива над 45°
На втория ред, посока към билото, се монтира по един елемент на всяка керемида.
На третия ред  се монтират  през керемида, т.е., общата им бройка за този ред е с 1/3
по-малко от изчислените за втория ред.
На четвъртия ред се монтират през керемида, спрямо третия ред (да се получи шахматно разположение).

Случай №3 – Зона II и наклон на ската на покрива до 45°
На втория ред, посока към билото, се монтира по един елемент на всяка керемида.
На третия ред  се монтират през керемида, т.е. общата им бройка за този ред е с 1/3
по-малко от изчислените за втория ред.
На четвъртия ред се монтират през керемида спрямо третия ред (да се получи шахматно разположение).

Случай №4 – Зона II и наклон на ската на покрива над 45°

На втория ред, посока към билото, се монтира по един елемент на всяка керемида.
На третия ред  се монтират през керемида, т.е. общата им бройка за този ред е с 1/3 по-малко от изчислените за втория ред.
На четвъртия ред се монтират през керемида спрямо третия ред (да се получи шахматно разположение). На петия ред се монтират през керемида (отново шахматно), спрямо четвъртия ред.

След като сме определили броя на редовете, на които ще монтираме снегозадържащи елементи, определяме лесно броя на тези елементи като знаем, че в един линеен  метър се монтират 3 керемиди. Всеки ред е с определена дължина и тя се проверява от  чертежите и разрезите през покрива. Необходимият брой снегозадържащи елементи  за втория ред се получава по формулата:

Х (Необходим брой снегозадържащ елемент)  = L (дължината на реда в m) х 3 бр./ m´; {бр.}

Необходимият брой снегозадържащи елементи  за всеки следващ ред се получава по формулата:

Х (Необходим брой снегозадържащ елемент)  = L (дължината на реда в m) х 2 бр./ m´; {бр.}

Забележка: В планинските и високо планинските райони на България е възможно да паднат снеговалежи  с натоварвания от сняг, по-големи от 150 кг/м². В тези случаи броят на снегозадържащите елементи се определя по формулата:

Х (Необходим брой снегозадържащ елемент)  = F (площ на покрива в m²) х 1,3÷1,8 бр./ m²; {бр.}

Това значи, че на всяка 8–ма или 6-та керемида ще се монтира снегозадържащ елемент по позната шахматна схема.

2. Скоби за капаци
От наименованието е ясно предназначението им – укрепване на билото срещу екстремни ветрове и бури. Количеството се определя по формулата:

Х (Необходим брой скоби за капаци)  = L (дължината на реда в m) х 2,25 бр./ m´; {бр.}

3.Скоби за закрепване на керемиди
Служат за укрепване на покрива срещу екстремни ветрове и бури.
Количеството се определя по формулата:

Х (Необходим брой скоби за керемиди)  = F (площ на покрива в m²) х 5÷8 бр./ m²; {бр.}

4. Скоби за закрепване на рязани керемиди
Служат за укрепване на покрива срещу екстремни ветрове и бури.
Количеството се определя по формулата:

Х (Необходим брой скоби за рязани керемиди)  = F (площ на покрива в m²) х 2÷3 бр./ m²; {бр.}

От опита, който Техносим натрупа в производството и продажбите на бетонови керемиди и покривни системи, се чувства осезателно, че българският потребител бързо се ориентира към закупуването и монтирането на цялостни покривни системи, защото хубавото, практичното и трайното, каквито са съвременните покривни системи, са гаранция не само за подобрен естетически вид на сградите, но и за качество и дълготрайност.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – www.technocim.com

„Направи си сам: покрив“с керемиди от ТЕХНОСИМ – ЧАСТ І

„Направи си сам: покрив“с керемиди от ТЕХНОСИМ – ЧАСТ ІІІ