Баумит LIFE® – най-голямата цветова система за фасада в Европа

Целият ни животосъзнато или не, преминава под влиянието на различни цветове.

Един пъстроцветен пейзаж е в състояние да предизвика възторг и възхита, нежността на едно цвете  да ни трогне, цветът на стените в жилището да ни накарат да се почувстваме уютно, а цветната фасада на  една сграда да ни накара да задържим погледа си по-дълго от очакваното, защото е постигнат изключителен баланс с естетиката на архитектурната визия…

Влиянието на цветовете в нашия живот е безспорно – те могат да развълнуват, да успокоят, да създадат уют или провокират различни усещания. Цветовете са израз на нашите емоции и неминуемо оказват влияние върху тях. Чрез цветове можем не само да променим впечатлението от дадено пространство, но и да повлияем на психиката или на настроението си.

Точно затова те са изключително важни за нашето общество, цели отрасли са продиктувани от тях и тенденциите често се прогнозират няколко години по-рано. Цветовете са не само красиви по свой различен начин, но и представляват израз и индикатор на културните тенденции и ценности.


Следвайки смисъла на фирмения слоган „Идеи с бъдеще”, Баумит трансформира досегашната си цветна колекция в най-иновативната и богата цветова система за фада.

Експерти от всички държави на фирмения концерн, отделите Проучване & Развитие, Лаборатории и Продуктов мениджмънт работиха повече от 3 години, за да създадат съвсем нов иновативен продукт за фасада: единствена по рода си цветова система, ориентирана към бъдещето – Baumit Life®.

Система, толкова разнообразна, индивидуална и красива, колкото е самият живот.

За новата система от цветове Баумит предлага специално разработено know-how.

При създаването му са проведени множество анкети, касаещи тенденциите в предпочитанията на цветовете не само сред международни специалисти, но и сред архитекти, продуктови мениджъри и клиенти от отделните страни, в които присъства Баумит.

Резултатът е изненадващ: цветовите тенденции в Европа са почти идентични. Освен това, върху решението за избор на нови цветове повлияват също статистиките за най-продаваните цветове (Top-Seller).

Като краен резултат проектният екип на Баумит разработва нещо повече от най-съвременна цветова система. За успешното й въвеждане на пазара маркетинговите експерти на Баумит изготвиха всеобхватна концепция.

Така на въпроса: „Кой може да победи емоциите?” (Colours of more emotion – така се наричаше старата цветна система на Баумит), беше отговорено логично: „Единствено самият живот”.

Така се ражда LIFE®.

Цветовата система LIFE®

Баумит LIFE® е най-голямата система от цветове за фасада в Европа. Тя съдържа невероятни 888 цвята, базирани на 94 ярки, брилянтни основни тонове, всеки от който е представен с още 8 изсветлявания. Шест нюанса на бялото и 36 мозаични мазилки допълват колекцията от фасадни цветове.

BIG LIFE®

BIG LIFE® е наименованието на изключителния цветови каталог в системата LIFE®. Той е удобен да се ползва в офиса и е насочен към големите архитектурни бюра.

Отличава се с качествена и здрава алуминиева обложка, която при отваряне атрактивно свети с логото на Баумит. Всички най-важни данни за цветовата система се съдържат в интегрирана USB-памет.

Данните от нея могат да бъдат добавени към библиотеките на множество програми за архитектурно проектиране (AutoCad, Nemetschek и др.)

EASY LIFE®

Цветовият каталог EASY LIFE® предлага същото съдържание както „големия си брат” BIG LIFE® на по-малко страници. „Малкият брат” е с практичен формат – по-тънък, по-лек и удобен за ползване на строителния обект.

 

MOSAIK LIFE®

Каталогът с мозайки е компактен и удобен за ползване.

Той заменя досегашните големи папки с мозаични мостри, като са добавени 24 нови мозайки, съобразени с актуалните изисквания на архитектите.

В този каталог се намират и 7-те вида структури, в които се предлагат мазилките на Баумит.

TASTE OF LIFE® – за крайните потребители
Над 50% от положените фасади на Баумит са по поръчка на частни клиенти. Харектерно е, че в 90 % от заявките жените са тези, които вземат решение за цветовете на фасадата.

Каталогът TASTE OF LIFE® е разработен, за да даде професионални решения, насочени именно към крайните клиенти. Той съдържа хармоничен избор от най-предпочитаните и модерни цветове.

Освен това, в него се предлагат 20 комбинации от тези цветове, в съчетание с подходяща мозаична мазилка за цокъла. Готовите комбинации са приложени върху различни типове еднофамилни къщи, изобразени в триизмерен модел.

Отделните стилове цветни съчетания носят очарователни имена като „спортен”, „елегантен”, „импулсивен”, „младежки” и несъмнено ще стимулират креативността и въображението на клиентите.

Повече информация ще откриете на специалния микросайт, посветен на новата цветова концепция
Баумит LIFE®: