Коминът – съществен фактор за правилното функциониране на всяка сграда

Иновативна коминна система на Винербергер – изграждане и предимства

Зима, сняг е изрисувал в запазената си бяла марка мразовити картини по улици, градове, поля и села… А у дома е топло и уютно, особено когато в камината танцуват в сложни прелестни фигури огнени пламъци, създаващи всички предпоставки за онази семейна идилия, мечтана от всички ни…

This image has an empty alt attribute; its file name is kom-2.jpg

На подобна картина през студените месеци от годината се радват хора, които са реализирали плановете си да се радват на топлината на живия огън, укротен в камерата на камината или в печки на твърдо гориво. Но един много значим фактор, без който всичко това няма как да се случи, е, разбира се, коминът!

Без неговото правилно и качествено изграждане, макар по-правилно е да го наречем цялостна коминна система, неминуемо доста собственици биха си припомнили кадри от онзи роден култов филм за Баш майстора!

Всъщност, дори и дадена къща или по-голяма сграда да не се отоплява с уреди на твърдо гориво, то всички би трябвало да сме наясно с необходимостта от качествен и иновативен комин, който да извежда горещите газове и дим от печки, камини, фурни и всички горивни инсталации.

Какво може да бъде толкова иновативно в един комин, вероятно ще попитате?

Много просто! Комин, който освен, че си върши работата добре, също и създава идеална атмосфера за обитателите на съответното жилище.

Свобода и гъвкавост

С новата, модерна коминна система компанията Винербергер предоставя свободата и гъвкавостта при избора на най-доброто решение за отопление. Новата система е проста, ефикасна и адаптивна, а комините на Винербергер са произведени в Германия и гарантират най-високо ниво на качество. Новите системи на комина отговарят на настоящите изисквания и нетърпеливо предизвикват бъдещите като поставят нови стандарти.

Топлина за дома

Отличителният белег на всеки уютен дом е топлината. Горящият огън в камината или печката подсилва приятната обстановка и допринася за доброто настроение и комфорта на обитаване в дома, които оказват положително влияние на цялостното психическо и физическо здраве.

Безопасност

По време на процеса на горене в коминните системи температурата на отделяните газове може да достигне до 400°С. Печените керамични тръби и компонентите на цялата система лесно преодоляват тези температури и остават надеждно плътни през цялата продължителност на живота на комина. Произведените в Германия компоненти и опитът на Винербергер гарантират най-високото качество на цялата система.

Енергийна ефективност

Всяка енергийно ефективна къща изисква и ефективна система за отопление и по-специално система, която да отговаря на изискванията за използване на възобновяеми енергийни източници. Комините на Винербергер са сърцето на всяка енергийно-ефективна къща.

Комин за всички видове енергия!

Системите за комини на Винербергер са универсални. Те предоставят свобода и гъвкавост в едно. Тези системи осигуряват свободата всеки сам да избере на какъв енергиен източник би желал да се отоплява дома му. 

За да отговори на всички изисквания и нужди на клиентите, компанията предлага набор от продукти, които отговарят на всички ситуации. Можете да видите повече подробности ТУК!

Изграждане на цялостна коминна система на Винербергер

Цялостната иновативна коминна система на Винербергер се състои от отделни модулни блокове, изработени от лек бетон, и вътрешни керамични тръби, които плътно се свързват едни с други. Процесът на изграждането на комина има своите характерни особености като водещ фактор е пожарната безопасност на къщата или сградата, съответно на нейните обитатели.

Стъпка 1

Вероятността за просмукването на влага от пода към бетоновите елементи на пода – там, където ще се изгражда коминът, в много случаи е напълно възможна, поради което се препоръчва поставяне на хидроизолационен материал за предотвратяването й.

Поставянето на зидарски разтвор под първия блок от коминната система улеснява нивелирането на елемента. Изискването според противопожарните норми е да има разстояние поне от 2 см до стени и други негорими материали.

Целият първи блок се запълва с бетон, за да се осигури здрава основа на изграждания комин. С ъглошлайф се оразмеряват и изрязват отворите за тръбата, която ще отвеждаща евентуален конденз, за ревизията за почистване и за присъединяването на димоотвода, идващ от уредите за отопление.

Монтирането на бетоновите елементи на системата се извършва с вароциментов разтвор. Във втория модул, с изрязан предварително отвор, се поставя и керамичния кондензоуловител. Неговата функция е да отвежда кондеза, образуващ се в керамичната тръба, извън системата.

Стъпка 2

Следващата стъпка е монтирането на бетоновия елемент с вече изрязан отвор за ревизията. Необходимо е всеки модул да се нивелира хоризонтално и вертикално. Много е важно предварително да се определи как да се ориентират отворите за ревизия и присъединяване, за да се осигури удобно обслужване на компонентите от системата при необходимост от почистване.

От вътрешната стена на всеки модул се поставя плътно каменна вата, която е включена в комплекта на комина. Тя е негорима и осигурява необходимата топлоизолация на керамичните тръби от укрепващите бетонови елементи.

Стъпка 3

Следващата стъпка е монтажът на димоотходната тръба,  изградена от залепени една към друга огнеупорни керамични тръби, изпечени при 1100 °С, с плътни и здрави стени.  Нейната гладка вътрешна повърхност не позволява натрупването на сажди в комина.

Отделните керамични тръби се залепват дприложено в комплекта лепило като се следва указаната пропорция – 1 част вода и 7 части суха смес. Разбърква се добре, до получаването на хомогенна смес, която се поставя в полиетиленов шприц.

Ръбът на готовата вече цяла керамичната тръба с оформен предварително ревизионен отвор, се обезпрашава с мокра гъба и върху него се нанася лепилото. След това тръбата се спуска и се залепва плътно към долния елемент. Необходимо е да се почисти излишното лепило, а за по-добро сцепление с вароциментовия разтвор, бетоновите модули също се обезпрашават с мокра четка.

Стъпка 4

Пълното изграждането на комина до готовност върви в повтарящи се стъпки, като се спазват точно определената последователност.

Монтират се бетоновите тела с вароциментов разтвор, слага се каменната вата, залепват се и керамичните елементи. Лекият и здрав бетон, от който са изработени външните тела, придава необходимата здравина, устойчивост и допълнителна защита на конструкцията, а ватата спомага за по-бързото затопляне на стените на керамичните елементи, но и същевременно предпазва от нагряване бетоновите.

В резултат, благодарение на керамиката, от която са изработени елементите на димоотходната тръба и добрата топлоизолация, която я обгражда, ядрото на коминa се затопля много по-бързо и по този начин се осигурява по-голяма тяга.

Известен факт е, че керамиката е материал, който издържа на нагряване до 400˚С, устойчива е на химическата агресия на киселинния конденз и саждите, които се образуват в процеса на експлоатация на отоплителните уреди, независимо от вида на използваното гориво,което осигурява безпроблемно използване на комина за десетилетия.

Коминната система на Винербергер е предварително окомплектована, което улеснява работата и се съкращава значително времето за изграждането й.

Стъпка 5

Коминът - съществен фактор за всяка сграда

Когато за отопление се използват уреди, работещи на твърдо гориво или пелети, от Винербергер препоръчват елемента за присъединяване на димоотвода да бъде включен на 45 градуса. А при използването на котел или уред на газ, е подходящо да бъде под 90 градуса.

След монтирането на бетоновите тела, около елемента за присъединяване се слага задължително включената в окомплектовката на комина твърда вата, която се изрязва съобразно размера на отвора.

Когато коминът преминава през плоча между етажите на сградата, неговото изграждане не се прекъсва, а телата преминават през оставения отвор в плочата. Необходимо е само поставяне на топлоизолация между комина и плочата, която да отдели двата конструктивни елемента.

Върху крайният бетонов модул – над керемидите на покрива, се монтира шапката на комина, също приложена в комплекта, като елемента се обмокря и се поставя варо-циментов разтвор по цялата периферия.

Стъпка 6

Коминът - съществен фактор за всяка сграда

Следващата стъпка е монтажът на шапката на комина. Тя се поставя отгоре и се позиционира и нивелира прецизно. Върху обратната страна на металната тръба, завършваща коминната система, се поставя полиуретаново лепило и се притиска към бетоновата шапка като е необходимо долният ѝ край да влезе плътно в керамичната димоотводна тръба.

По този начин димните газове се извеждат сигурно навън и няма опасност да проникват под шапката в комина. Това позволява на димотводната тръба също да се разширява свободно вследствие на температурните разлики.

Специален керамичен капак е предвиден за отвора за почистване на комина от сажди. Той е надеждно скрит зад елегантна метална вратичка, която се монтира с винтове към бетоновите блокове.

Стъпка 7

Коминът - съществен фактор за всяка сграда

Основното предназначение на комина като конструктивен елемент в къщата или сградата е да поема изгорелите газове от отоплителното тяло и да ги отвежда навън. Независимо какъв е типът на използваното гориво, от тягата на комина зависи ефективността и рационалното му използване.

От съществена важност е коминът да има сечение, което да съответства на топлинната мощност на уреда за отопление. Качественият комин трябва да има гладка вътрешна повърхност, без пукнатини или пореста структура, през които да се просмукват димни газове или още по-нежелателно – искри. Реалността и животът доказват, че голям процент от пожарите в сградите възникват точно от неправилно изградени комини.

Пълната окомплектовка на коминната система на Винербергер гарантира високо ниво на сигурност. Тя е подходяща за различни видове горива и отговаря на настоящите и бъдещите изисквания на обитателите на всяка къща или по-голяма сграда.

Предимства на коминните системи на Винербергер

Модерна и гъвкава, системата е подходяща за различни видове горива и отговаря на настоящите и бъдещите изисквания на обитателите.

Безопасна, защото керамичните тръби са устойчиви на температурни натоварвания, не горят и не отделят токсични газове.

♦ Огнеупорна, защото се състои от керамични продукти, които се изпичат при 1100°C

Дълъг живот на елементите, притежаващи висока механична якост, ниско съпротивление и висока устойчивост срещу корозия.

♦ Устойчиви на киселини, съдържащи газове като хлор, разтворители и др.

♦ Добрата звукоизолация, благодарение на високата плътност, намалява шума, който може да се предаде вътре в помещенията на къщата.

♦ Керамичните елементи могат да бъдат рециклирани.

♦ Доказано качество в милиони домове от няколко европейски държави.

Коминната система Винербергер в базов вид включва комплект от 7 м, в два различни размера, в зависимост от отоплявания обем – 18 см или 20 см, а допълнителни компоненти могат да бъдат поръчани според нуждите на конкретния обект.

Всички елементи са изработени така, че да осигурят бързо и лесно изграждане на комина, при това качествено и дълготрайно!

Независимо от избора на отоплителна инсталация и вид гориво, коминната система на Винербергер ще осигури на обитателите безпроблемно използване на този съществен елемент за правилното функциониране на всяка сграда дълги години на сигурност и спокойствие!

Източник: www.wienerberger.bg