Ново: 20 години пълна гаранция за цялостна покривна система Tondach

Платформата ALLRoof - всичко за покрива

Всичко за покрива: Винербергер представя първата онлайн платформа за сегмент покриви – All4Roof!

Спокойствие, сигурност, защита – всеки един от нас очаква преди всичко точно това от своя дом и неслучайно съществува максимата „Моят дом е моята крепост“!

Платформата All4Roof - всичко за покрива

Факт е, че животът е непредвидим и пълен с изненади – поредното доказателство за това е промяната в реалността ни, която настъпи само за една година и то в световен мащаб, не само у нас. Жилищата ни вече не са единствено пристан за спокоен отдих през уикенда и след края на работния ден, а се превърнаха в работни офиси, в училища, в спортни зали и във всички онези предпочитани места за развлечения, които посещавахме през свободното си време преди началото на пандемията…

Всички наложени ограничения бяха (и все още са) предпоставка да търсим максимална защита под собствения си покрив и да се замислим – доколко гарантирана е сигурността му?

Платформата All4Roof - всичко за покрива

Точно сега, за да подобри и надгради услугите, които предоставя на всички свои клиенти и да осигури още по-високо ниво на защита на домовете им, компанията Винербергер създаде нова 20-годишна пълна гаранция за цялостна покривна система Tondach като допълнение към 33-годишната търговска гаранция, която компанията предоставя за мразоустойчивост на всички свои керамичните продукти.

Какво включва новата пълна 20-годишна гаранция за покрива?

За производството на всички продукти компанията използва не само най-добрите суровини, но и постоянно модернизира технологиите и производствените мощности на заводите си.

Платформата All4Roof - всичко за покрива

Всички изделия от продуктовата гама на Винербергер са сертифицирани в съответствие с действащите хармонизирани европейски стандарти БДС EN 1304. В гаранцията са включени всички модели керемиди Tondach и техните керамични аксесоари – крайна лява и дясна керемида, вентилационни керемиди, билни и фалцови капаци, тройник или четворник.

След правилно изпълнение на конструкцията на покрива (дъсчена обшивка, летвена скара) и некерамичните аксесоари (включени в продуктовия списък за издаване на гаранция), Винербергер предоставя 33-годишна гаранция за мразоустойчивост на керамиката.

Платформата ALL4Roof - всичко за покрива

Новата 20-годишна пълна гаранция включва вече и използваните за изграждане на покрива некерамични аксесоари – точно в това се състои разликата в изискванията и нивата на сигурност при изпълнение на гаранционната цялостна покривна система Tondach. Всички продукти са изпитани и адаптирани така, че да работят като един цялостен механизъм заедно с керамичните елементи Tondach.

Платформата All4Roof- всичко за покрива

В подобрената 20-годишна пълна гаранция са заложени няколко задължителни некерамични продукти, осигуряващи допълнителна защита не само на сградите, но и на обитателите й:

В приложената таблица ясно се виждат предимствата на 20-годишната пълна и 33-годишната търговска гаранция една спрямо друга.

*Калкулирано за период от 20 години. За период от 33 години е 0,10 лв/ден без ДДС

За да се онагледят по-добре преимуществата на 20-годишната пълна гаранция, е представена калкулация на един четирискатен покрив с обща квадратура 200 кв.м на покривното покритие от керемиди Tondach.

Платформата All4Roof- всичко за покрива

Калкулираните две оферти за всяка една от гаранциите показват, че разликата в инвестицията е само 13% или това са само 0,16 лв/ден* по-голяма инвестиция в 20-годишната гаранция за цялостно покривно покритие спрямо 33-годишната гаранция.

А за всички ни е повече от ясно, че по-голямата сигурност, защита, спокойствие и комфорт в домовете ни, не могат да бъдат пресметнати и облечени в цифри!

Платформата All4Roof - всичко за покрива

Какво е необходимо, за да заявите 20-годишната пълна гаранция на покривна система Tondach?

20-годишната пълна гаранция и 33-годишната гаранция за мразоустойчивост на керамичните елементи са част от Гаранционния регистър в новосъздадената онлайн-платформа All4Roof (всичко за покрива) на Винербергер.

Платформата All4Roof- всичко за покрива

Платформата  All4Roof на практика е своеобразен онлайн център (дигитален HUB), създаден с цел да се обхванат всички конкретни процеси и участници в тях при изграждането на един покрив.

All4Roof

По този начин майсторите-полагачи на покриви получават възможността да управляват собственоръчно целия процес по изграждане или ремонт на покрива: от самото начало още при планирането му до пълното завършване на конкретния обект.

Към всеки подаден проект се прилагат от заявителя необходимите документи и снимки, които чрез платформата са на негово разположение по всяко време, независимо къде се намира – в офиса или на обекта.  Отново чрез платформата той може да заяви и съответната гаранция: 33-годишна гаранция за мразоустойчивост на керемидите и новата 20-годишна гаранция за покривни аксесоари.

Гаранционен регистър – същност, насоченост и предимства

All4Roof

Гаранционният регистър като част от платформата All4Roof удостоверява чрез издаването на специален сертификат целостта и правилното функциониране на изградения покрив с покривна система Tondach.

Качеството на всеки новоизграден покрив е гарантирано от два основни компонента – търговската марка Tondach и компетенцията на полагачите, които са придобили уменията да работят с най-новите и най-добрите продукти на пазара.

Гаранционният портал е насочен към всички професионални полагачи на покриви– майстори с опит, които са се регистрирали  в Програма Партньор на Винербергер.

Съответно, необходимо е да са преминали теоретично и практическо обучение за работа с цялата продуктова гама Tondach. След полагане и успешно вземане на съответния изпит, те получават сертификат за успешно завършено обучение от Винербергер.

След подписване на двустранно споразумение за сътрудничество с Винербергер полагачите на покриви получават регистрационни данни, с които да се впишат в портала през уеб-страницата или мобилното приложение.

Всеки майстор-полагач получава персонален уникален код, към който ще бъдат отразени всички подадени от него проекти в гаранционния регистър. За всеки отделен проект Винербергер ще издава гаранционен сертификат за правилното полагане и функциониране на покривната система, но след извършена проверка на коректността на въведените данни.

Тъй като целият този процес се извършва изцяло онлайн, отпада необходимостта от отделяне на време за служебни срещи, както и се намаляват значително рисковете от пряка комуникация и контакти, особено по време на все още съществуващата пандемична криза.

Накратко, за да получи всеки полагач на покриви достъп до онлай-платформата All4Roof и да използва всички нейни функционалности, е необходимо да изпълни следните стъпки:

1. Да стане част от Програма партньор на Винербергер чрез регистрация ТУК!
2. Да премине успешно обучение за работа с продуктите от продуктовата гама на Tondach и да получи сертификат за обучението от Винербергер.
3. Да подпише двустранно споразумение за партньорство като Полагач с Винербергер.

След като изпълни тези изисквания, всеки полагач вече може да се впише в платформата All4Roof и да създава нови гаранционни заявки за своите клиенти и изпълнени проекти.

Платформата All4Roof е изградена така, че още с предоставяне на данните за регистрация, полагачите получават и подробно ръководство, в което са описани всички необходими стъпки и функционалности на полетата.

Наред с настолната онлайн версия на портала, са създадени и приложения за бърз достъп през мобилни устройства – съответно за Android и iOS . По този начин лесно може да се оперира с необходимите документи и снимки – както на стари проекти, така и за управление на текущи, за които следва да бъде издаден гаранционен сертификат. Синхронизирането на информацията между мобилните приложения и портала се случва автоматично.

Пълна информация за първата по рода си онлайн платформа за сегмент покриви – All4Roof (Всичко за покрива) можете да получите ТУК!

Платформата All4Roof

Животът следва своя ход и е невъзможно да се предвиди всяка изненада, която може да донесе всеки следващ нов ден, но е повече от ясно, че инвестицията в спокойствието, сигурността и защитата под покрива на домашната крепост могат да бъдат планирани и гарантирани.

Новата 20-годишна пълна гаранция на цялостна покривна система Tondach от Винербергер е поредното доказателство, че можем и сами да се погрижим за бъдещето си!