Бързо, чисто и лесно със системата Porotherm Profi Dryfix Extra

Как еволюцията на тухлите доведе до бързо сбъдване на мечтите…

Всеки бъдещ собственик на къща има две основни мечти – да притежава свой собствен дом, в който да отгледа децата си и построяването на този дом да стане възможно най-бързо, чисто и лесно!

Porotherm Profi Dryfix Extra

Е, да, но строежът на къща си е сложен процес и отнема доста време и нерви – вероятно ще ни напомнят доста хора, минали вече по този път… Може би доскоро това е било точно така, но вече има и алтернативен вариант – чрез системата Porotherm Profi Dryfix Extra на Винербергер.

Възможно е да не сме си давали сметка, защото сигурно не ни се е налагало, но еволюцията на строителните продукти и системи е непрестанна, в това число безусловно попадат и тухлите!

Както всичко друго, така и тухлите се променят във времето! Например, да обърнем първо внимание на форматите им. Някога тухлите бяха само т.нар. „единичка“ или „четворка“ – днес в строителството се използват тухли големи формати, с вертикална перфорация и с доста точна геометрия, улесняваща значително работата в строителния процес.

Следващият отличителен белег на еволюцията на тухлите е, че само за едно-две десетилетия отпадна необходимостта от използване на зидарски разтвор по вертикалната фуга между две съседни тухли, защото сглобката нут-федер (от немски) или така познатите по нашите ширини зъб-глъб, осигурява тази надеждна връзка.

Porotherm Profi Dryfix Extra

И така съвсем логично се стигна до настоящия момент, при който в строителството мокрите процеси и трудоемкото подравняване на зидарията могат да останат в миналото, защото вече има нова система, въведена от Винербергер, наречена Porotherm Profi Dryfix.

Porotherm Profi Dryfix Extra

При нея зидарският разтвор отпада като метод на слепване и се замества от специално разработено полиуретаново лепило (Dryfix Extra), което в комбинация с перфектно калибрирани тухли (тип Profi) осигуряват множество предимства, които ще променят представите ни за начина на изграждане на зидани стени.

Кои са основните предимства на системата Porotherm Profi Dryfix:

1. Висока степен на точност при зидане

Новото при тухлите Porotherm от серията Profi е, че след изпичане хоризонталните им страни се шлайфат с точност до милиметър с помощта на компютърно контролиран процес, като по този начин се осигуряват изключително равни повърхности. Това определя този тип тухли да се наричат още „шлайфани“.

Повърхността им е толкова гладка, че при прилепване една към друга се постига максимална плътност на зида, а специално разработеното за Винербергер полиуретаново лепило Dryfix Extra осигурява сигурната и здрава връзка между тях. Съставът на лепилото е специално пригоден за слепване на керамични повърхности и напълно замества познатите зидарски разтвори и всички свързани с тях неудобства и необходими инструменти.

Porotherm Profi Dryfix Extra

Безупречната равна и гладка повърхност на иззиданата стена намалява и разхода на необходимия материал за последващата мазилка.

2. Много висока устойчивост на стената

Лепилото Dryfix Extra е с толкова силна свързваща способност, че при тестове за механично принудително разрушаване на стена, изпълнена с него, се констатират разрушения по тухлите, но не и при зоните на слепване между тях.

Porotherm Profi Dryfix Extra

Като се има предвид и колко висока якост на натиск имат самите тухли Porotherm (7,5 – 10 N/mm² – много над изискванията за ограждаща зидария), изводът е, че устойчивостта на стената е осигурена напълно.

3. По-бързо зидане и лесна обработка

Със системата Porotherm Profi Dryfix се работи много по-бързо и лесно в сравнение с традиционните начини на зидане, при които се използва зидарски разтвор. Това се дължи на краткото време на достигане на необходимата слепваща якост на полиуретановото лепило Dryfix Extra (около 10 мин.).

Поради изключително точните размери на Profi тухлите, времето за поставянето на всеки един блок е сведено до минимум. На практика след подравняването на първия ред, всеки следващ ред е нивелиран и остава зидаря да постави блока точно върху предходния.

Това е важно за инвеститори и строители, защото времето за изграждане на част „зидарии“ може да бъде намалено до 2 пъти. При максимално оптимизирани бюджети намаленото време за работа може да компенсира изоставания в други части на строителството и да спести значителни разходи за неустойки от закъснения.

Porotherm Profi Dryfix Extra

Опитът от други държави, където компанията Винербергер е наложила вече системата Porotherm Profi Dryfix, показва, че строителите, които вече са работили с този по-бърз начин на работа, не се връщат към стандартните способи със зидарски разтвор, защото това би било за тях крачка назад…

Тъй като времето е ключов ресурс днес, спестяващите време решения с равни или дори по-малки финансови разходи, осигуряват голямо конкурентно предимство в съвременното строителство.

4. Работа с много по-малък набор инструменти

Разходите за подемна техника, миксери, лопати, кофи и мистрии, електроенергия, вода и допълнителен труд са сериозен финансов ресурс за всяка строителна фирма. Всичко това спокойно може да остане в миналото чрез въвеждане на системата Porotherm Profi Dryfix, която включва тухли Porotherm Profi, няколко флакона Dryfix Extra и метален пистолет за полиуретаново лепило с висока резба.

Единственият зидарски разтвор, който е необходим на площадката, е този, с който се подвежда първия ред или т.н. „легло“.

5. По-малък обем материали ⇒ по-икономично решение

На пръв поглед звучи невероятно, но един камион лепило Dryfix Extra може да замени 100 камиона с хоросан!

Полиуретановото лепило Porotherm Dryfix Extra се доставя в комплект с тухлите. За един камион с тухли с дебелина 25 см са необходими 26 флакона Dryfix Extra или малко над две кашончета – за сравнение в традиционната досега практика на зидане са необходими 78 торби сух разтвор, равняващи се на 2,2 палета и с тегло на палет на 1400 кг.

Излишно е да подчертаваме и колко разходи биха били спестени само при доставката за транспорт, складиране и разнасяне на такива големи товари, както и колко излишни изгорели газове ще се спестят на природата от толкова много камиони.

Като се има предвид, че средното обемно тегло на 1 кубичен метър зидарски разтвор е 1800 кг или 1400 кг на пале, представете си колко би се натоварила конструкцията на сградата, ако трябва да се положи такова количество разтвор по стените.

Още един конкретен пример, отнасящ се до изграждането на една средна по квадратура еднофамилна къща: необходимите при строителството 14 000 л готов зидарски разтвор или цели 17 палета сух разтвор се равняват на около 202 флакона (17 кашончета) лепило Porotherm Dryfix Extra.

Всички досегашни разходи за механизация, разтоварване и складиране при традиционния начин на зидане биха станали ненужни само с избора на системата Porotherm Profi Dryfix.

6. Без излишни обектови отпадъци

При стандартния доскоро процес на работа със зидарски разтвор неизбежно се стига и до т.нар. обектови фири – например, неизползван зидарски разтвор, който ще трябва в края на деня да се изхвърли, защото вече ще е негоден за работа на следващия работен ден, тъй като ще е „стегнал“.

В тези случаи се търпят загуби не само заради неизползвания материал, но и допълнителни разходи за извозването му на специалните за целта депа за отпадъци.

И за сравнение – след работата с лепилото Dryfix Extra, пистолетът просто се почиства със специален флакон-чистител на ацетонова основа!

7. Без мокри процеси = по-дълъг сезон = по-бързо нанасяне

При строителство със зидарски разтвор се използва вода за разтварянето на строителната суха смес – т.нар. „направна вода“. Но тъй като водата замръзва при минусови температури и в резултат се нарушават процесите на набиране на якост във вароциментовия разтвор, това води до ограничаване на времето, в което може да се работи с него, особено през по-студените месеци на годината.

А и тъй като строителните норми категорично забраняват да се изпълняват зидарски работи при температури по-ниски от +5ºС, на практика това означава по-кратък сезон за зидане.

И отново сравнение – с лепилото Dryfix Extra зидането може да продължи и през зимата, защото с него може да се работи при температури до -5°C. Спрямо средните температури, регистрирани на територията на България за последните десетилетия, това означава до 2 месеца по-дълъг сезон или практически непрекъсната строителна година.

Като се има предвид, че не се използва вода, конструкцията на сградата съхне по-бързо и бъдещите обитатели ще се нанесат също по-бързо в мечтания дом.

7. Чиста строителна площадка

Доскоро терминът „чиста строителна площадка“ у нас се разглеждаше предимно в сферата на пожеланията, но днес това вече е норма за строителните компании, които искат да градят и защитават европейски имидж.

С използването на системата Profi Dryfix Extra почистването на строителната площадка след края на работния ден не стои на дневен ред, защото просто не се създава отпадък, за чието почистване трябва да се инвестират труд, разходи и време!

8. Оптически красиво и прецизно изпълнение

„Майсторска ръка си трябва!“ Това твърдение с пълна сила се отнася към работата със зидарски разтвор. Макар и да изглежда лесно, зидането изисква много опит и придобит усет, така че да няма изпонацапани стени, несъразмерни фуги – прекалено тесни или прекалено дебели, които водят до преразход на разтвор, и т.н..

Porotherm Profi Dryfix Extra

Иска се още и набито око, за да се постигне оптималната консистенция на разтвора, за да не пропада при полагане или да не е прекалено твърд, за да се нивелира по-добре всеки следващ ред…

При зидането с Profi Dryfix Extra не се изискват особено специализирани умения и дълга зидарска практика, което се дължи на лесния начин на работа със системата.  Всеки майстор би могъл да се справи без особени усилия, а резултатът ще бъде винаги един и същ – красива и чиста зидария.

9. Модулно съвместими

Стандартното строителство в България предполага изграждането на външните стени с блокове за 25 см дебелина на зида и 12 см за вътрешните преградни стени.

Системите Profi Dryfix Extra предлагат модел и от двете дебелини – Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 12 N+F Profi.

По-голямата височина на блоковете от 249 мм, заедно с около милиметър лепило, осигуряват модулността от 25 см във височина, което улеснява майсторите при „срещането“ на два перпендикулярно съседни зида, когато те не „завършват“ при колона, а и така лесно могат да се „водят“ и „превързват“. В допълнение могат да се комбинират и с тухлите от същия Profi тип –Porotherm 38 W.i Plan.

Реално предимствата на системата Porotherm Profi Dryfix Extra на Винербергер са доста повече от разгледаните тук. Но вероятно и само тези изброени аргументи вече са напълно достатъчни като доказателство, че зидането с тухлите Porotherm Profi и лепилото Porotherm Dryfix Extra става бързо, лесно, чисто и икономически изгодно през всички годишни сезони!

Така стените на новата ви къща ще растат бързо, а с тях ще растат и спестените ви средства, време и труд!

Porotherm Profi Dryfix Extra

Повече информация за решения за стени Porotherm ТУК!