Сигурният и здрав покрив не се състои само от керемиди!

Аксесоарите, които гарантират правилното и ефективно функциониране  на  покрив Tondach

Една от най-важните цели в живота на всеки човек е да осигури „покрив над главата“ – за себе си, семейството си, а дори и за тези, които ще дойдат по-късно – внуци, правнуци…

покрив Tondach

И това съвсем не е лишено от логика, защото къща може да се строи веднъж в живота, но сред стените й и под покрива й може да се приютят редица поколения! Разбира се, стига всичко в процеса на изграждането на сградата да гарантира тази сигурност и стабилност – от основите до покрива.

покрив Tondach

Обичаме да наричаме покрива „петата фасада“ на сградите, но може би не всеки си дава сметка за важността на всеки един детайл, съставящ този последен, завършващ елемент от конструктивния груб строеж на всяка едно или многофамилна къща. И като точно такъв покривът е най-вече изложен на атмосферни влияния и капризите на времето.

По тази причина покривната конструкция или  „петата фасада“, увенчала и подслонила мечтите за собствен дом,  подлежи по-често на реновация спрямо останалите. Няма как да не припомним, че тухлите, от които е изградена къщата, не могат да бъдат извадени и подменени с други, но и е повече от ясно, че едва ли на всеки собственик би било приятно често да се занимава с проблеми, свързани с проблеми на покрива, нали?

Това налага внимателното проучване, предварително информиране и точен избор на продуктите, които ще поставят финалния щрих на новата къща или ще заменят компрометирания вече подслон.

А като начало, всички новодомци трябва да са абсолютно наясно, че покривът над главите им не се състои само от керемиди и за да устои на бури и ветрове дълги години, той се нуждае и от правилните аксесоари.

покрив Tondach

Иначе казано, покривът е цялостна система, състояща се от взаимосвързани и еднакво важни елементи, а за да функционира правилно тази система и ефективно да защитава обитателите на сградата от дъжд, вятър, бури, градушки, сняг и всякакви неблагоприятни атмосферни условия, то всяка нейна съставна част трябва да работи в перфектен синхрон с останалите.

Защо наричаме керамичните покривните решения Tondach на Винербергер покрив, който не пропуска нищо“? Ще опитаме да обясним, макар и накратко.

покрив Tondach

Всички керамичните продукти на Винербергер, в това число и покривните решения Tondach, притежават редица предимства, които ги определят като синоним на дълготрайност, сигурност и надеждност. Сред тях са: устойчивост, топлинна акумулация, набор от форми и цветове, хармонично съчетание с други материали.

Керамичните керемиди са само връхната точка на цялостната покривна система, за чието изпълнение и безпроблемно функциониране компанията предоставя системни решения, които са запазено ноу-хау на Винербергер.

покрив Tondach

Покривната система Tondach се състои от:  керамични керемиди, керамични и некерамични аксесоари сред които: фолио (подпокривна мембрана), летви, контра летви, керемиди, системите за снегозадържане, вентилираща лента под билата за сухия монтаж и т.н..

Кои са задължителните елементи на един сигурен и дълготраен покрив?

покрив Tondach

Всеки, който поне веднъж е строил къща или му се е налагало да ремонтира настоящия си дом, сигурно вече е наясно какво и как следва да се направи и на какво трябва да се обърне специално внимание, излагайки изискванията си пред архитекти и строители.

Но за мечтателите, на които целия този сложен процес тепърва предстои, ще поясним, че задължителните елементи на  покрива са: покривна конструкция, скат (според броя на скатовете различаваме едноскатни, двускатни и многоскатни покриви), било (това е най-високата част от покрива), стреха, майя (мястото, където се събират скатовете на покрива), улама (това също е мястото, където се срещат скатовете на покрива, но е вдлъбнато), отводнителни и вентилационни елементи.

покрив Tondach

Това в най-общи линии е така, но съвременният покрив включва и други задължителни компоненти, на които трябва да се обръща внимание не само от архитекти и строители, но и от бъдещите обитатели на сградата, защото тези елементи допринасят за правилното му функциониране.

покрив Tondach

Едва ли всеки бъдещ новодомец ще е запознат в детайли с функцията, която всеки един от тези аксесоари на покрив Tondach изпълнява, както и никак не е възможно да се опише всеки един от тях с пълните си характеристики тук, но все пак ще маркираме, че това са:

Фолио (подпокривна мембрана), летви, контра летви, керамични аксесоари като керемиди със специфични функции (напр. вентилационна, снегозадържаща, полукеремида и др.), некерамични аксесоари като вентилиращата лента под капаците на билото, монтирани със сух монтаж, скоби за керемиди и капаци, летводържатели, защитна мрежа против птици, различни елементи за вентилация, обшивка за комин,  системи за снегозадържане и т.н.

Звучи доста сложно, но именно използването на всички тези необходими аксесоари за покрива, гарантира неговата дълготрайност и надеждност. В комбинация с предоставяната от Винербергер 33-годишна гаранция, бъдещите собственици на нова къща с покрив Tondach могат спокойно да разчитат на сигурен подслон за поколения напред във времето.

Сигурност на подпокривното пространство с паропропускливото фолио Tondach

Паропропускливото фолио е ключов компонент от покривната система, който от една страна предпазва покрива от проникване на вода отвън (дъжд, сняг), а от друга му позволява да „диша“ като пропуска водните пари, генерирани от естествената човешка дейност ( напр. готвене), да напуснат подпокривното пространство, подобрявайки микроклимата му.

Важно е да бъде осигурена водоплътността на пародифузната мембрана, като към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви.

В продуктовото портфолио на Tondach има три вида паропропускливи подпокривни фолиа, с които подробно можете да се запознаете ТУК!

Вентилация на подпокривното пространство – за дълготраен покрив

За да работи правилно покривната система, е необходимо да се обърне сериозно внимание на ефективната вентилация на пространството под покрива.

Непрекъснатият вентилационен поток от стряхата на покрива към билото позволява постоянно „обдухване“ на дървената конструкция и същевременно нейното охлаждане. Така се запазва самата конструкция суха и се предотвратява стареенето ѝ, а кондензната влага, образуване от долната страна на керемидите, причинена от разлика в дневните и нощни температури,  се изпарява, което удължава самия живот на керемидите.

Вентилацията също така изпълнява ролята и на естествена топлоизолация, а водните пари от подпокривното пространство се отвеждат навън чрез вентилационния поток.

Основните аксесоари, необходими тук са:

♦вентилационни ленти, които се монтират чрез сух монтаж под капаците на билото;  ♦вентилационни керемиди, които заедно с билото пропускат навлезлия през стрехата въздух да излезе през върха на покрива и по този начин да се осигури максимална вентилация на пространството под керемидите.

Вентилацията запазва суха и здрава дървената скара като предотвратява наличието на влага, която може да доведе до гниене на дървото и евентуалното му „измятане“ след време. При различните цветове керемиди на всеки покрив Tondach има различна степен на нагряване от слънцето и съответно при някои от тях необходимостта от охлаждане на пространството под покривното покритие е по-голяма.

Снегозадържащи системи – за сигурен покрив и през най-лютата зима

Факт е, че в последните години по нашите географски ширини позабравихме за лютите зими с вледеняващо ниски температури и внушителни пресни сняг по тротоарите, налагащи сложни маневри за придвижване, както и за реките, в които се превръщаха улиците при първите по-топли слънчеви лъчи…

Да, с капризите на природата шега не бива – те са непредвидими и не можем да разчитаме, че всяка следваща зима ще прилича на предходната… Затова всеки собственик на къща би било добре да е сигурен, че покривът на къщата му е стабилно защитен и през зимата.

Обилен снеговалеж води често и до обилно снеготопене при затопляне на времето и повишаване на температурите навън. Този процес може да предизвика не само непредвидено протичане в някой компрометиран участък на покривното покритието, но и да застраши целостта на улуците и казанчетата при стрехата, както и да се превърне в заплаха за здравето и живота на минувачите по улиците или целостта на паркирани в близост автомобили…

Снегозадържащите елементи на покривна система Tondach гарантират за безопасността през зимата и на сградите, и на хората, та и на всяка тяхна друга движима или недвижима собственост, намираща се в непосредствена близост. Основната функция на тези аксесоари е да  допринесат както за равномерното разпределение на товара от големи количества сняг  върху цялата покривна конструкция, така и да предпазват от внезапно лавинообразно свличане на снежна маса при затопляне на времето.

Не става въпрос единствено за предизвиканото от слънчево нагряване топене, а за онова, което е следствие от контакта на снега с керемидите по покрива, които са с различна температура и акумулираща способност.

Обикновено поради по-високата си повърхностна температура керемидите разтопяват снега и така се получава тънък воден филм, по който останалата снежна маса започва да се плъзга надолу, създавайки опасни ситуации за хората и околността.

Всеки покрив Tondach  може да съдържа различни видове снегозадържащи елементи. Снегозадържащата керемида например има същата форма като основната, но има допълнителен елемент, подобен на „нос“, който всъщност осъществява задържащата функция.

Друг вариант са т.н. снегозадържащи скоби – метални елементи с подобна „носова“ форма, които разпределени правилно по ската на покрива, могат да задържат огромни маси сняг и да им позволят да се топят равномерно.

покрив Tondach

При много екстремни снеговалежни зони, обикновено в планините или в усойните им подножия,  е добре защитата на покрива на сградата да се подсили чрез т.н. снегозадържащи решетки.

покрив Tondach

Който и вариант да бъде избран, трябва да се следва стриктна схема на разполагане, която зависи от наклона на покрива, местоположение и ориентация на сградата, дължина, височина на ската, и др

Завършващи елементи за покрив – за допълнителна сигурност и защита

Завършващите елементи на покривна система Tondach имат различни конкретни функции, но като цяло осигуряват допълнителна защита срещу капризите на времето, като не позволяват проникването на вода и навявания на сняг под конструкцията.

покрив Tondach

Такива елементи са  крайните леви и крайните десни керемиди. Те придават завършеност на двускатните покриви по края на скатовете. Заедно с капаците, използвани при билото, а при дву-, три- и четири-скатните покриви и по маията, оформят една завършена цялост на визията им.

При двускатните покриви се използва и преграда за фалцов капак, която освен, че придава естетически завършен облик, не позволява навлизането на вода, сняг и или боклуци под покритието.

покрив Tondach

За да се изведе влагата или парата от санитарни помещения като бани или струята на абсорбатора от кухнята, при това максимално надеждно, тъй като всеки отвор в покрива може да бъде потенциална язва, се монтира отдушник. Предлага се в комплект с всички необходими части за инсталация като за всеки модел керемиди на покрив Tondach има съответен вариант.

покрив Tondach

Важен детайл е и обшивката за комин, която може да се прилага и в участъци, където покривът граничи със стена. Тези зони могат да бъдат особено критични заради повишената вероятност от проникване на вода и трябва да се изпълнят с максимална грижа.

Обшивката за комин Корафлекс Плюс на Винербергер е произведена изцяло на основата на поли-изо-бутилен. Структурата ѝ осигурява разтегливост по дължина от около 70%, и по ширина до 15% . Така при полагането й обшивката следва всяка извивка на профила на керемидата и елиминира проникването на вода.

Това са само част от елементите, определящи правилното функциониране на покривна система Tondach, а с всички подробно можете да се запознаете ТУК!

покрив Tondach

Разбира се, най-голям дял в портфолиото на системните покривни решения Tondach заемат различните модели керамични керемиди в богата цветова гама – както в стандартен, така и в голям формат.

А как се изгражда покрив Tondach стъпка по стъпка, можете да видите във видеото:

На пръв поглед всичко, макар и твърде накратко описано, изглежда сложно, прекалено много информация за обмисляне и запомняне, но нека това не тревожи бъдещите собственици на нова къща или тези, които са решили да обновят напълно покрива на настоящия си дом.

покрив Tondach

Специалистите на Винербергер са насреща за оказване на съдействие при избора на  най-подходящия вариант за дадена сграда, както и за безплатна техническа консултация по време на целия процес по изграждането на покрива.

А ако в аванс искате сами да се информирате колко керемиди и аксесоари ще са необходими за вашия тип покрив, можете да го направите като използвате онлайн калкулаторите ТУК!

Покривът е нещо много повече от даден брой керемиди, а за да не се налага да мислите за ремонти в близките няколко десетилетия, заложете на правилния избор – цялостна покривна система Tondach  на Винербергер, включваща всички съществени аксесоари!