Цветът е нещо повече от декорация.

Фасадни мазилки

БАУМИТ АРТЛАЙН ЛАЗУР, МЕТАЛИК И БЛЯСЪК – ЗА ХАРМОНИЯ В АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ

Цветовете още от древни времена са била свързвани с емоциите. Цветността, като израз на емоции, принадлежност и религия, откриваме и до ден днешен при местните народности на Африка, Нова Гвинея и Амазонка. Стремежът на хората към създаване на цветове още през древността е бил основа за значима търговия и стопанска дейност.

Цветът е нещо повече от декорация. Цветовете, било то създадени от човека или естествени са съставна част от нашия свят. Цветовете изпълняват различни функции: те помагат на информацията, комуникацията, подчертават изразността, възприятието и въздействието на помещения и предмети. Околната среда и нейните цветове се възприемат от човека и чрез мозъка му се преработват и оценяват положително или отрицателно.БАУМИТ АРТЛАЙН ЛАЗУР, МЕТАЛИК И БЛЯСЪК

Хармонията може да се дефинира като носещо наслада подреждане на части – музикални, поетични, цветови елементи, или дори топки сладолед. При визуалното възприятие, хармонията е нещото, което радва окото. Тя ангажира зрителя и създава вътрешно чувство за ред и баланс във визуалното възприятие. Когато нещо е нехармонично, то е или скучно, или хаотично.

В едната крайност то е безинтересно и зрителят не е заинтригуван, а човешкият мозък ще отхвърли информацията, която не го стимулира. В другата крайност то е толкова прекалено и хаотично, че зрителят не понася вида му. Човешкият мозък отхвърля винаги онова, което не може да възприеме или организира. Визуализирането на даден продукт, цветовото му решение изисква да се предложи логична структура.

Цветовата хармония придава визуален интерес и чувство за ред.
Цветът е условие за живот. Една положителна интеграция между човека и заобикалящата го архитектурна среда може да се постигне само чрез човешка намеса.

Изхождайки от тези изисквания към производителите на строителни материали за фасада, специалистите по цветовете на „Баумит разработиха нова линия супермодерни цветове, които да допълват каталога на Баумит „Colours of more emotion“. Към съществуващите 200 цвята, които са много добре съчетани един към друг и предлагат широк спектър от възможни комбинации,

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – ВИЖ ЦЯЛАТА СТАТИЯ – PDF