Керамичната къща e4 на Винербергер – комфортна среда на обитаване  и ниски енергийни разходи

Керамичната къща e4 на Винербергер - комфортна среда на обитаване и ниски енергийни разходи

Бъдещето може да бъде наше още днес!

Керамичната къща e4 на Винербергер – комфортна среда на обитаване и ниски енергийни разходи

Какво е бъдещето за всички нас? Може би реалност, в която всичките ни мечти вече са на път да се сбъднат или дори вече са го направили? Може би свят, в който всички хора са спокойни и щастливи, защото живеят и работят по правила, заимствани от единствения и неповторим творец – Природата?!

Или поне използвайки пълноценно даровете й, без да накърняват красотата и целостта й?

И може би най-вече, защото мечтаният дом, зад чиито стени всички се чувстваме най-защитени и свободни да се радваме на компанията на любимите си хора, е наистина мястото, в което комфортът е съчетан по най-успешния начин с енергийната ефективност?

Да, терминът енергийна ефективност вече е абсолютно наложил се синоним на ниски разходи и сметки, към които всички се стремим, но все още считаме за мираж, чиято реализация ще се случи в някакво необозримо бъдеще… А всъщност бъдещето може наистина да се случи днес! Просто е необходимо да повярваме в сериозните аргументи и сигнали, които природата ни изпраща!

Мираж ли е стратегията „Европа 2020”?

Според стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС) всяка нова къща, която ще сбъдне мечтата за собствен дом на много, много хора, ще трябва да отговаря на различни условия – не само на личните предпочитания за архитектурна визия и РЗП, но и на редица други, целящи повишаване на енергийната ефективност на всички новопостроени сгради с 20 % до 2020 г.

Целта е да се постигне намаляване на парниковите газове с 20 % и увеличаване на възобновяемата енергия с 20 %. На фона  на непрекъснатото нарастване на цените на горивата, изчерпващите се природни ресурси и климатичните промени това звучи разумно… и наложително!

Но всъщност, защо е необходимо да чакаме до 2020 г., когато всичко това е постижимо и днес?

Всички сме чували и чели за енергийно ефективни къщи, но не всички сме наясно какво точно представляват в действителност и как новият ни дом да бъде точно такъв – съвсем скоро при това!

В тази връзка компанията Винербергер вече разработи концепцията за керамична къща e4, която далеч надминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и охлаждане, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Акцентът на концепцията пада върху използването на тухлите като естествен строителен материал. Те отговарят на всички изисквания за изграждането на дом на достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Тухлата като напълно естествен материал удовлетворява и най-високите изисквания, без да губи своята индивидуалност, отговаря на личните изисквания на всеки, без ограничения в обемите и формите. От тухлите се съгражда  дом, в който и бъдещите поколения ще се чувстват комфортно.

Четири фактора, които потвърждават, че изборът е правилен!

Какво се крие зад концепция е4?!

В основата на разработката на тази концепция специалистите на Винербергер  вземат предвид изцяло околната среда, за да се съчетаят по възможно най-добър начин строителния процес и индивидуалните възгледи за живот, съобразно природните дадености и закони. Така, че новият дом-мечта да бъде близо до природата, да бъде здравословен, достъпен като цена и да запази своята инвестиционна стойност във времето.

Това са достатъчно основателни причини да се запознаете в подробности с керамичната къщата е4 на Винербергер.

Energy (енергия)

С концепцията е4 тревогите относно непредсказуемо растящите цени на енергията остовот в миналото, защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото, и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса.

Economy (икономичност)

Благодарение на концепцията на Винербергер харчите само толкова, колкото е нужно. Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка й във времето ще задържи комуналните ви разходи ниски.

Ecology (околна среда)

Високата изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това, тухлите са изцяло екологичен строителен материал, което означава, че ще можете едновременно да намалите своите разходи и да допринесете за опазването на околната среда.

Emotion (емоция & комфорт)

В новата концепция са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер Винербергер, но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани. Удовлетворение от високото качество на живот и от сигурността на инвестицията за поколения напред.

Предимства във всеки аспект:

• По-добро опазване на околната среда
• По-високо качество на живот
• По-ниски разходи
• По-ниски емисии на C02

Да бъдеш отговорен е лесно – да строим с чиста съвест!

„Стратегията 2020” е резултат от осъзнаването на моралната отговорност на ЕС за опазването на околната среда.

Ние постигаме това с 20 % по-ниски въглеродни емисии. За тази цел повишаваме с 20 % енергийната ефективност на сградите и на дела на възобновяемата енергия. Особено важна роля за това играят слънчевата енергия и биомасата.

Концепцията на Винербергер за керамична къща e4 улеснява използването на възобновяемата енергия. Така вие ще спестите средства и същевременно ще допринесете за опазването на околната среда.

Строителният процес има много измерения и всяко решение има своите последствия.

Изборът на концепцията на Винербергер ви носи множество предимства:

• Пълна свобода и гъвкавост при планировката – изцяло според личните ви предпочитания
• Ниски строителни разходи
• Ниски комунални разходи
• Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата
• Комфорт и приятен естествен микроклимат
• Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения
• Активен принос за опазване на околната среда

Умно планиране = по-добър живот

Няколко съвета как да спестим енергия от самото начало?

Енергийната ефективност изисква да бъдат спазвани някои основни правила. Концепцията за керамичната къща e4позволява да се придържате към тях и същевременно ви дава свободата да проектирате дома си с много въображение.

Ето някои от основните правила за проектиране на една енергийно ефективна къща:

Проектирайте къщата едновременно въздухонепропусклива и дишаща.
Възможно ли е на практика това? С концепцията на Винербергер това не е проблем, защото клетъчната структура на керамичните блокове Porotherm е и устойчива на вятър, и дишаща. Така загубата на топлина е по-малка, а температурата в помещенията – балансирана и приятна.

Проектирайте компактна конструкцията!
Така автоматично ще намалите консумацията. При компактните семейни къщи и многоетажни сгради откритата повърхност е относително малка в сравнение с обема на сградата, което намалява разходите за отопление. По възможност избягвайте да проектирате еркери и други издадени части. При мезонетите не се препоръчва покривът да е със сложна конструкция, тъй като тя увеличава повърхността, а оттам и консумацията на енергия.

Обърнете се към слънцето!
Използвайте максимално безплатната слънчева енергия като оставите слънцето да влиза свободно в къщата, или по-точно в стаите, които искате да отоплявате – техните прозорци трябва да гледат на юг. Помещенията с малко на брой или без прозорци като бани, коридори и килери трябва да гледат на север. Проектирайте издадените части като балкони така, че да не хвърлят сянка върху къщата през цялата година.

Избягвайте топлинните мостове!
Термомост е онази зона, през която топлината напуска сградата по-бързо от обичайното. Освен че така се губи топлина, по охладените повърхности може да се образува плесен. Винербергер предлага редица оптимизирани конструктивни решения за избягване на термичните мостове в местата, които са особено уязвими – прозорци, тераси и тавани.

Използвайте тухлите като топлинен резервоар!
Да прилагате концепцията е4 означава да строите масивна конструкция като използвате специфичната и уникална способност на тухлите да акумулират в себе си топлината. В действителност те действат като акумулатор, който съхранява топлината при температурните пикове на слънцето или от друг източник на топлина в къщата, и я отдават едва при спад на външната температура. Така температурата в стаите остава приятна и през лятото, и през зимата.

10 аргумента в полза на тухлите:

• Индивидуален подход в дизайна
• Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина
• Стабилна инвестиционна стойност
• Изолация на външния шум
• Невъзпламеняемост
• Висока защита от климатичните въздействия
• Гъвкави възможности за преустройство
• Екологичност
• Дълъг живот
• Здравословен микроклимат

По-ниско потребление на енергия = по-ниски разходи

Да намалиш разходите е лесно – но как?

Строите нов дом, защото искате да живеете според собствените си виждания и творчески идеи. В същото време желаете да продължите да поддържате същия стил на живот и дори да го подобрите. Това не е проблем с Керамичната къща е4 на Винербергер, която позволява максимална финансова гъвкавост, като същевременно консумира много малко енергия през целия си жизнен цикъл.

Всъщност керамичната къща е4 е с почти нулево потребление на енергия. Това означава, че автоматично пестите средства всеки ден, тъй като къщата се нуждае от съвсем малко енергия. Благодарение на високотехнологичността на тухлите и гъвкавата планировка, къщата е4 покрива всички необходими изисквания за използване на възобновяема енергия, санитарните и други системи са с ниски оперативни разходи и нискотемпературна отоплителна система. Крайният резултат: керамичната къща е4 ви дава възможност да живеете природосъобразно, като поддържате висок стандарт.

 Курс към бъдещето днес!

Времената се менят, а с тях и ценностите. И все пак някои ценности не се влияят от времето: например, убеждението, че здравословният начин на живот в здравословна среда е предпоставка за високо качество на живот.

Естественият метод на строителство при концепцията е4 се основава на това убеждение и отговаря на изискванията на най-високите екологични и инженерни стандарти.

Тухлите на Винербергер са естествен и природосъобразен минерален продукт. Можете да разчитате на пълна екологична съвместимост без отделяне на вредни вещества и да се наслаждавате на приятен микроклимат през всички сезони. Порестата структура на тухлите абсорбира излишната влага и я отделя обратно, когато е необходимо.

Не просто на теория…

 

 

Добре дошли в първата керамична къща е4 в Европа!

 

Вашата керамична къща e4 няма да е първата по рода си, но пък с нея ще сте една крачка пред другите.

Вече има изградена и напълно функционираща къща в град Цветл, в Северна Австрия.

 

 

Семейството, което реши да построи първата керамична къща е4 в Европа, доказа на всичките си приятели и близки, че решението им е било мъдро и че концепцията е възможна на съвсем практично ниво, а не просто на теория.

Вие можете да сте следващите собственици!

100 % възобновяема енергия

Керамичната къща e4 в Цветл може да функционира със 100 % възобновяема енергия. От една страна тя разполага със слънчева енергия, а от друга е снабдена с ултрамодерна и съответно високоефективна отоплителна система на дърва. Високоефективната слънчева енергия се добива със соларни панели и соларен резервоар за съхранение на топлинната енергия, съдържащ хиляди литри вода, която се използва за отопление и топла вода. Тъй като керамичните тухли регулират стайната температура по естествен път, няма нужда от сложна климатична система.

Максимално благоприятен микроклимат чрез система за стенно отопление

Освен подовото отопление в къщата се използва и система за стенно отопление, разработена от Винербергер и Пайплайф. Подобно на подовото отопление, тя представлява система, която излъчва топлина през голяма повърхност.

Собствена електроцентрала у дома!

С мощната фотоволтаична система къщата произвежда собствено електричество. В първата керамична къща къща е4 фотоволтаичната система на Винербергер произвежда 6,5 kW годишно чрез фотоволтаици с площ от 48 m2.

Факти и цифри 

Застроена площ  – 203 m2

 

Необходима енергия за отопление – 32,10 kWh/m2/a
Общо количество потребна енергия – 71,38 Wh/m2/a
Общо количество произведена енергия – 73,78 Wh/m2/a
CO2 емисии -0,91 kg CO2/m2/a

 

Енергийна и отоплителна система

• Слънчеви панели 48 m2
• Фотоволтаична система 6,5 kWp
• Воден резервоар 9,580- литра
• Бойлер на дърва 40 kW
• Подово отопление във всички стаи
• Стенно отопление всички стаи

Използвани строителни материали от групата на Винербергер

Външни стени                                                           Porotherm
Вътрешни стени                                                       Porotherm
Подови керамични елементи                              Porotherm
Фасадни тухли                                                          Terca
Керамични фасадни панели                               Argeton
Керемиди                                                                  TONDACH Gleinstätten
Бетонни павета                                                        Semmelrock

Райнер и Бианка са собственици на първата керамична къща е4 в Европа. Те са очаровани от съчетанието на енергийна ефективност, високо качество на живот и рационално използване на природните ресурси.

„Страхотно е да произвеждаме повече енергия, отколкото ни е необходимо.”
Райнер Лугауер

„Благодарение на керамичните строителни материали се радваме на здравословен климат в дома си!”
Бианка Лугауер

Вероятно съвсем скоро ще ви представим и първата керамична къща е4 в България!

Дотогава, за повече информация и контакти:

София 1172
кв. „Дианабад“
ул. „Св. Пимен Зографски“ No4,
Бизнес сграда 2, етаж 2, офис 1
Т +359 (2) 8066777, Ф +359 (2) 8066778

office.bg@wienerberger.com

www.wienerberger.bg