В сезона на ремонтите: Да помислим и за „очите“ на дома!

В сезона на ремонтите: Да помислим и за

Прозорците в жилището: Дългосрочна инвестиция
с висока възвръщаемост

Всяко жилище – малко или голямо, ново или не толкова, разположено в къща, кооперация или голям блок, функционира като един специален организъм, който задължително има своите „очи“ – както съвсем логично сме свикнали да оприличаваме по този начин прозорците в дома!

Макар че може спокойно да сравним прозорците и с „живи“ картини, украсили домашния интериор  – декорация, която се променя почти всеки ден и предлага различен поглед към околния свят…

А знаете ли, че:

Около 40% от енергията, която се използва в страните от ЕС, се употребява в сградите. В същото време около 40 до 45% от топлината в жилищата се губи през прозорците. 

Ето защо е важно, наред с добрата изолация на стените и таваните, да се приложат и мерки за намаляване на енергийните загуби посредством прозоречните системи.

Високата енергийна ефективност в съчетание с якост, дълготрайност и безкомпромисни естетически показатели е отличителна за съвременните прозоречни системи от висок клас. Комбинацията от всички тези характеристики гарантира бързо възвръщане на първоначалните инвестиции посредством последващите спестявания и косвени ползи. Елиминирането на потенциалните нужди от ремонт или подмяна означава и ниска степен на риск.

Все по-големи прозорци

Прозорците традиционно съставляват голяма част от фасадите на сградите.

През последните години, с търсенето на по-висок комфорт в новите домове и с навлизането на т. нар. пасивни соларни стратегии, тенденцията е да се предпочитат все по-големи прозорци, като популярност и в жилищното строителство набират вече и моделите, издигащи се от пода до тавана. Това осигурява повече естествена дневна светлина и прави жилищните пространства по-комфортни и уютни за обитателите.

Подобна тенденция изисква прозоречните системи да отговарят на все по-строги изисквания:

– якост и здравина, за да издържат на натоварванията на мащаба;
– отлични топлоизолационни показатели за висока енергийна ефективност;
– трайност, измервана в десетилетия;
– естетичен вид;
– лесна поддръжка.

Енергийна ефективност

Необходимостта от висока енергийна ефективност в съвременните жилищни сгради е обусловена както от европейските регулации, които ни задължават всички новопостроени сгради от 2020 г. нататък да са нулево енергийни, така и от собствените ни нарастващи сметки за енергия.

Традиционното разбиране е, че подобряването на енергийната ефективност се постига чрез намаляване на размера на прозорците. Тази концепция все повече отстъпва пред актуалното разбиране за комфортния и качествен дом: прозорецът трябва да осигурява много естествена светлина и да рамкира изгледи, приятни за окото.

Днес високият клас прозоречни системи гарантират минимален топлинен трансфер. Така те осигуряват висока енергийна ефективност без компромис с естетическите изисквания на съвременния дом и неговия уют. В допълнение, засиленото присъствие на естествената дневна светлина в домовете намалява нуждата от изкуствено осветление, което също повлиява добре на енергийното потребление на дома.

За постигането на максимална енергийна ефективност прозоречните решения на Rehau  включват прилагането на високи стандарти за всички компоненти: стъклопакета, прозоречния профил и технологията на монтирането им. Резултатът е, че една прозоречна система като Geneo  може да постигне до 76%  намаляване на енергийните загуби през прозорците в сравнение със старите дървени и пластмасови прозорци, благодарение на енергоефективните си характеристики.

Възвръщаемост от непреки ползи

Съвременните прозоречни системи от висок клас осигуряват много повече от спестяване на енергия. Те създават уют, намаляват шума и запрашеността и спомагат за сигурността.

Най-осезаемият ефект от тяхното вграждане в дома е повишаването на комфорта за обитателите. Това касае най-вече намаляването на шума в домовете.

При висококачествените прозорци от линията Geneo на Rehau например този показател достига 50 децибела шумоизолация! Подобна разлика е особено значима в големите градове, където шумовото замърсяване често достига или дори превишава допустимите норми.

Шумова карта на София. Източник: gis-sofia.bg

Положителният ефект от намаляването на запрашеността е труден за измерване. Според Световната здравна организация, натрупването на фини прахови частици в белите дробове води до редица респираторни заболявания, включително астма, пневмония и рак на белите дробове, а също и до сърдечно-съдови заболявания като инсулти, инфаркти, исхемична болест на сърцето.

Влошеното здраве е проблем само по себе си, а има и финансово измерение: само фините прахови частици и вредните газове от употребата на въглища коства на България средно 4,68 млрд. годишно. Затова си заслужава да се обърне внимание, че уплътняването, което висококачествените прозоречни системи осигуряват, значително намалява проникването на прахови частици в домовете.

Облекчената поддръжка, типична за съвременните прозоречни системи, не само пести време, но и предполага по-малко използване на агресивни почистващи препарати. Този фактор също благоприятства здравето на обитателите. Наред с това използваният полимерен материал елиминира нуждата от рутинно прилагане на препарати за поддръжка, каквито са необходими при дървените прозорци, например.

Повишеното ниво на сигурност при високия клас прозоречни системи е друг фактор, който увеличава комфорта на обитание в съвременната градска среда.

Защита на личната инвестиция

Изборът на висок клас прозоречна система при покупката на ново жилище е ключов аспект от стратегията за дългосрочна защита на инвестицията в недвижимо имущество. Осигуряването на жизнен комфорт в условията на уют, тишина, безопасност и грижа за здравето е еднакво съществено както „инвестиционното“ придобиване на ново жилище, така и при избора на дом за лично обитаване. И в двата случая качественото решение, вградено чрез качествено изпълнение, означава дългогодишно спокойствие без нужда от ремонт, без търсене на сервизна помощ, без нужда от подмяна.

Това дава на собственика увереност, че придобитото жизнено пространство е вложение с ниска степен на риск.

… и за далновидния инвеститор

Залагайки на техники за висококачествено строителство и влагайки дълготрайни материали и компоненти в своите обекти, инвеститорът увеличава стойността, която купувачът на имота получава чрез своята придобивка.

Този подход дава възможност на инвеститора резонно да увеличи цената на предлагания продукт благодарение на удобства с висока добавена стойност като висока енергийна ефективност, елегантен дизайн, изобилна дневна светлина, тишина и уют, безопасност и чистота – изобщо повишаване на качеството на живот. Акцентът върху тези параметри привлича купувачи от „високия“ пазарен сегмент.

Наред с пряката и бърза възвръщаемост този подход носи и косвени ползи. Предлагането на висококачествени жилищни решения често е предпоставка за създаването на дълготрайни лоялни взаимоотношения между инвеститора и обитателите и съответно изграждането на репутация на надежден и качествен строител.

Подмяна на прозорците в съществуващи домове

Подмяната на дограмата в стария дом е ключово вложение, което изисква стратегически подход с мисъл за по-високата енергийна ефективност, подобрения комфорт, увеличената безопасност и ниския риск.

Измежду всички подобрения в съществуващия дом, според секторни анализатори,  прозорците и изолациите са тези, които се отплащат най-добре на собственика. Пазарни проучвания показват, че „секси“ подобренията в домовете (такива, които са приятни за окото), като например вграждането на нова луксозна баня, не се изплаща толкова добре; за сметка на това смяната на прозорците, макар да не е толкова „бляскава“, моментално увеличава пазарната стойност на имота. Реновиран с нови прозорци дом поскъпва със сума, която е еквивалентна на 85% от цената на новите прозорци.

Повишаването на възвръщаемостта се реализира по две направления. От една страна енергийните спестявания водят до намаляване на сметките за енергопотребление. От друга, повишава се стойността на жилището на имотния пазар.

Показателен за тенденцията е и фактът, че в българската програма за повишаване на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради именно за изпълнението на тази мярка- подмяна на дограма – бяха заделени най-голяма част от средствата. Очакваният срок за възвръщаемост на инвестициите за подмяна на дограма е около 5 години.

За повече информация: rehausystems.com