Да се строи с POROTHERM е изгодно, а не скъпо!

Интервю с инж. Цанко Миланов, търговски директор и прокурист на“Винербергер” ЕООД

Интервю с инж. Цанко Миланов, търговски директор и прокурист на“Винербергер” ЕООД

Ако разгледаме всяка къща или сграда като цялостен организъм, то на тухлите, от които се изграждат стените, се пада най-отговорната задача – да бъдат “здравата обвивка” на този организъм.
И ако всичко отвън: фасадните решения – боя, мазилка или окачена фасада, или отвътре – интериорните решения, както и отгоре – покривът на сградата,  подлежи на подмяна и/или реновация, то ограждащите стени няма как да бъдат извадени и подменени.

Ето защо прецизният избор на качествени материали е от жизнено необходимо значение за правилното функциониране и дългогодишна безпроблемна експлоатация на всяка сграда.

Това заключение ни предизвика да потърсим за разговор инж. Цанко Миланов – търговски директор и прокурист на “Винербергер” ЕООД.

Инж. Миланов, факт е, че за почти вече 8 години, керамичните тухли POROTHERM, произвеждани от “Винербергер”,  заявиха твърде сериозно присъствие и покриха голям пазарен дял на пазара на строителни продукти. Но бихте ли се върнали малко назад във времето, за да припомним накратко на нашата аудитория как и кога започна всичко?

Кратка може да бъде само визитката на Винербергер България, защото фирмата Винербергер АД (Австрия) е с почти 200-годишна история. В действителност Винербергер ЕООД е относително млада компания и хубавото е, че вече изживяхме първите 7 години.

Фирмата е регистрирана в края на 2004 г. Активната си дейност започнахме през април на следващата година с внос на продукти  POROTHERM от Румъния и Унгария, тъй като там са най-близките заводи на Винербергер до нашата страна.  Първоначално вносът бе на най-масовите продукти – POROTHERM 25 за външни стени и POROTHERM 10 и 12 за вътрешни и преградни стени.

В онова време се чувствахме наистина като будители, защото дотогава изключително малка част от хората в бранша бяха чували за компанията Винербергер и какво е POROTHERM като продукт, а още по-малко бяха виждали продукт с вертикални кухини, какъвто е нашият.

За около година показахме изключително добри резултати, благодарение също и на факта,  че строителният пазар тогава беше във възходящата си форма. Но и преди това Винербергер вече гледаше на България като на един добър възможен пазар за експанзията на изток, започнала през 90-те. През 2006 г. купихме завода в Луковит, реконструирахме го за по-малко от година, а от есента на 2007 г. вече продавахме на пазара собствено българско производство на продуктите POROTHERM.

Какви бяха предпоставките за локация на първия завод на “Винербергер” да бъде избран  гр. Луковит?

Предпоставките да изберем Луковит бяха няколко. Първо – близостта на града до София, която като столица на страната, винаги е бил един от основните пазари. Второ, България е богата на глини, но само в Луковит успяхме да открием най-добрата суровина за голямоформатни керамични блокове като нашите.

В нашата страна има много находища на глина, от която биха могли да се изработват малоформатни продукти – тухли тип „единица“ или „четворка“, такива, каквито произвеждат всички местни производители. В Луковит открихме находище на изключително качествена глина, от което без проблеми да се изработват нашите голямоформатни тухли с нужното качество. Освен това, самото находище е с изключително голям потенциал за развитие в бъдеще време.

Също важно предимство за нас бе възможността да използваме природен газ като основно гориво, тъй като имаше вече изградена газопроводна мрежа.   Реално, този начин на производство ни прави най-екологично отговорния производител на керамични тухли в България, тъй като масовото производство е с всякакви други варианти – въглища, кокс, мазут  и т.н., но не и газ.

Още нещо – при много фабрики самото находище на суровини се намира на няколко километра от завода, което налага използването на автотранспорт, а в Луковит находището е до фабриката.

Това разположение ни даде възможност да реализираме един наистина уникален за България проект – пробихме хълма (на принципа на софийското метро с къртица) между завода и находището, и доставката на глина до производството се извършва с гумено-транспортна лента, а не с камиони, което е още една добра предпоставка за опазване на околната среда. Всичко тези характеристики предопределиха избора ни на гр. Луковит за първия завод на Винербергер в България.

Защо тухлите POROTHERM са определяни като уникални – в какво се състои или на какво се дължи тази уникалност? Съществува ли  еквивалент на POROTHERM на нашия пазар?

 

POROTHERM е продукт, уникален с всичките си качества. Единственото, което на практика  определя POROTHERM като керамичен продукт, е суровината. Оттам нататък всичките му свойства са уникални.

Първо, това е големият формат, който ние произвеждаме – той е 3 пъти по-голям от стандартните тухли тип „четворка“. Това спестява на клиента време за работа.

Второ, технологията на изработване също е уникална – в глината се добавят дървесни трици, които са отпадък от мебелната и дървообработващата промишленост. Ние оползотворяваме тези трици – ето още един екологичен аспект на нашето производство. Когато глината се смеси с тези трици и се изпече в пещта, те изгарят и образуват милиони пори в черепа на тухлата. Затова и нашите тухли се наричат POROTHERM: PORO– заради порите и THERM– заради подобрените топлоизолационните качества. След изгарянето на тези трици тухлата олеква, обемното теглото става значително по-ниско, което ни позволява да ги правим едроформатни. Това от своя страна допринася за по-бързия процес на строене на сградите, както и за намаленото тегло върху носещата конструкция на сградата.

Следващото уникално качество на нашите продукти е посоката на отворите. При традиционните тухли посоката на отворите е хоризонтална, а при  POROTHERM е вертикална, което спомага за по-добрата носеща способност.

Нашите керамични блокове имат  най-високата якост на натиск  в сравнение с всички останали градивни материали. Якостта на натиск на  POROTHERM е от 7,5÷10 N/mm2, а при масовите керамични тухли е 2-3,5 N/mm2. Това свойство прави продуктите ни абсолютен фаворит при клиентите ни, тъй като транспортната и обектова фира е сведена до минимум.

Друго абсолютно уникално качество, което никой друг вид тухли не притежават, е сглобката „нут и федър“ (познатите от мебелната промишленост „глъб и зъб“,) – челната сглобка по вертикалната фуга, която позволяват тухлите да се редят една до друга като елементите на конструктор Lego. Никоя друга тухла в България няма такава сглобка – това улеснява майсторите и прави зида праволинеен. Освен това,  вертикалната фуга на тухлите POROTHERM е плътна, докато при зидане с обикновени тухли тази фуга обикновено остава празна и единственото, което спира студа или жегата, е само мазилката отвътре и топлоизолационната система отвън.

Нарушената въздухонепроницаемост е причина за лошата звукоизолация в жилищата ни и затова продуктите ни са предпочитани от нашите клиенти, когато става въпрос за комфорт на обитаване.  При правилно зидане въздухът остава неподвижен вътре във вертикалните кухини на POROTHERM  и не може да циркулира, а е известно, че най-добрият топлоизолатор е неподвижния въздух. Освен това, самия керамичен блок притежава най-добрия коефициент на топлопроводност от всички керамични градива на пазара λ = 0,14÷0,33 W/mK. Това значи за клиента, че при една и съща дебелина на топлоизолацията, ако използва POROTHERM вместо обикновени тухли, ще получи значително по-добра топлоизолация на своето жилище, а от там и по-малки разходи за отопление и климатизация.

Да не пропуснем и кухинността, и многокамерността като качество на POROTHERM. Когато тухлата е с изключително висок процент на кухинност,  на практика си купуваш въздух или обем с много малък процент керамика. При POROTHERM кухинността е само 45% и керамиката има много по-голям дял в обема на тухлата.  Тази керамика се затопля през зимата, когато помещението се отоплява и дори когато се изключи отоплението, тя продължава да излъчва на принципа на камината. Това създава комфорта на обитаване. Многокамерността, от друга страна, ни позволява лесно да режем POROTHERM  и да закрепваме стабилно всякакви тежки окачвания. Всеки знае какво се получава, когато се наложи да закрепите нещо върху обикновена тухла тип „четворка“ от съседните държави.

Всяко едно от качествата на тухлите POROTHERM е уникално както само по себе си, така и като обща съвкупност в сравнение с останалите тухли на пазара. Добавената стойност, която получават нашите клиенти от POROTHERM, не се измерва само в момента на покупката, а десетилетия напред, след като обектът е завършен, тъй като задоволството от покупката, намалените комунални разходи и комфорта на обитаване трудно могат да бъдат измерени точно.

Еквивалент на нашите продукти в България няма. В Западна Европа всички тухли са голямоформатни, всички са с вертикални кухини, всички са с „нут и федър“… На изток от Унгария нещата малко се променят – започва производството  на малоформатните тухли, с хоризонтални кухини и т.н.  Това е свързано с историческото развитие на държавите и традициите в строителството.  За България POROTHERM е стъпка напред в развитието на строителния сектор и култура на клиентите, защото, ако в Западна Европа такъв е  нормалният стандарт, то тук все още има отчасти нагласи, че POROTHERM е нещо недостижимо и ненормално хубаво.

Керамичните тухли POROTHERM съвместяват и функцията на топлоизолатор. Излишно ли ще се окаже поставянето допълнително на друга топлоизолационна система?

Бих коментирал чрез думите на Мечо Пух – “Колкото повече, толкова повече”! Изолацията е нещо, което е важно за сградата  и нейната ограждаща конструкция, хубаво е да я има, но тя не е задължителна.

От февруари 2010 има изменения в Наредба №7, която казва, че всяка една част от обвивката на сградата има референтни стойности на топлопреминаване. При външните стени дали тези стойности ще бъдат постигнати с много ниско качествени тухли и прекрасна дебела изолация, или с тухли като  POROTHERM без допълнителна  изолация или с понижена дебелина на топлоизолацията, заради качествата на тухлите, това е въпрос на калкулация и/или предпочитание на клиента. Така че да, не е лошо да я има, но не е и задължително!

Ние не сме конкурент на фирмите, предлагащи топлоизолационни системи, защото не казваме, че изолациите са нещо излишно. С нашия продукт POROTHERM 38 N+F Hi обаче, при който може да се изграждат стени без допълнителна топлоизолация, ние предлагаме алтернатива на клиента.

Ние му казваме – да, за теб има възможността да си избереш топлоизолация EPS, XPS, минерални или каменна вата и т.н., и каквато и да е тухла зад тази изолация, но ние ти предлагаме и друго решение, което е без необходимост от изолация.  Хората са достатъчно грамотни вече да четат и решават, да направят собствен анализ кое за тях е по-изгодно, дълготрайно и сигурно.  Ние им предлагаме алтернатива!

По друг начин се живее в къща, която е без изолация, комфортът на обитаване и усещането е друго. Разликата между къща, построена с обикновени тухли и дори много висококачествена изолация, и друга, изградена с POROTHERM 38 N+F Hi,  е такава, че в първия случай се чувстваш комфортно само, докато работи отоплението и климатизацията. При изключването им, къщата бързо изстива или съответно се нагрява. Тези температурни колебания се усещат от човек и чувството е много неприятно.  Когато зад хубавата изолация стои некачествена тухла, не може да се разчита тази тухла да играе ролята на добър акумулатор.

Има едно свойство на материалите, което се нарича „топлинна акумулация“ и клиентите би трябвало да обръщат по-голямо внимание на това. Няма как да очакваш добра акумулация от тухла която е с >60% кухинност!

Въпреки високото им качество като продукт, все още съществува схващането, че тухлите POROTHERM са скъп материал и не съвсем възможен за джоба на всеки обикновен българин, който започва строителство на своя собствена къща. Дали е така наистина? С какви аргументи ще оборите това мнение особено сега, при толкова сериозен спад в строителството през последните години?

Градските легенди за цената на POROTHERM  са останали от времето, когато ние внасяхме продукцията от Унгария и Румъния. Тухлите по принцип не са продукт, който търпи пренасяне на големи разстояния и затова в началото цените бяха доста по-високи, заради оскъпяването от транспорта. Факт е, че след като пуснахме в експлоатация завода, цените паднаха с над 30-40 %.

В момента мога да кажа, че ценово в сравнение с останалите градива на пазара, POROTHERM не е по-скъп. На кубичен метър или на брой – вероятно да, но на квадратен метър готов зид е със сигурност по-изгоден. Аргументите, с които оборваме това схващане за недостъпност на продуктите е много е прост: човек не трябва да си прави сметка на цена на изделие, а на цена на готов продукт.

Когато човек си направи цялостен анализ, какъвто всъщност ние имаме публикуван в сайта ни и всеки може да го разгледа,  когато се направи калкулация на m2 готов зид, при който влизат в употреба всичките предимства, за които вече говорихме,  ще разбере за какво говоря. Ще дам само един пример – разтворът при зидане с POROTHERM е близо 3÷4 пъти по-малко –  това спестява пари, както за закупуване, така и за доставка, вертикален и хоризонтален транспорт. Времето за зидане, което е по-бързо – това също са спестени  пари. Транспортната и обектова фира в сравнение с обикновените тухли, при POROTHERM е почти нулева – отново спестени пари. Оттам и разходите за депониране на отпадъците…

Като обобщение – когато се разгледа цялостната калкулация на m2 и към нея се добавят бъдещите печалби от понижени разходи за отопление, вентилация и климатизация, ще стане ясно, че всъщност е много изгодно да се строи с POROTHERM. Не скъпо, а изгодно!

Голяма част от нашите клиенти и партньори го заявяват съвсем отговорно, че им е изгодно да работят с нашите керамични блокове, защото добавената стойност, която им дават и която не се вижда на цена етикет, е много голяма. Можете ли например да измерите ценово шума, който чувате през стените при новото строителство с нискокачествени вносни тухли?

Комфортът на обитаване и допълнителната добавената стойност не могат да се облекат в точна цена! Добавената стойност на POROTHERM  е уникална и това, което клиентите могат да получат от нас, както и всички ползи, които ще имат през идните години, в крайна сметка показва, че да  строиш с нашите тухли е всичко друго, но не и скъпо.

В архитектурните записки на проектите на къщи на различни архитекти, които публикуваме в сайта ни, все по-често присъстват сред заложените материали тухлите  POROTHERM. Смятате ли, че българският клиент вече съвсем съзнателно се доверява на качеството, отчитайки правилността на инвестицията си в дългосрочен план? Или все още предимство има факторът “цена”?

Хората вече започнаха да си правят доста добре сметката, да разбират всички допълнителни ползи, които ще имат и темата “цена” отиде на съвсем друга плоскост. Те не гледат на  POROTHERM като на обикновена тухла, защото зад тази технология и ноу-хау има много ползи, които освен финансови, са и чисто емоционални. Ползи,  които трудно биха били измерени в ценова равностойност. А когато човек прави нещо за себе си, строи своята си къща, иска всичко да е най-доброто и не иска да прави компромиси.

Преди години имаше такива нагласата – “майсторът така ми каза”, но сега клиентите се интересуват много повече, осъзнавайки,  че правенето или купуването на една къща е понякога за цял живот. Не е нормално, когато си купуваш кола за няколко десетки хиляди лева, да се интересуваш от всяка една малка подробност по двигателя и екстрите, а когато си купуваш жилище за стотици хиляди лева да гледаш само изложението и изпълнението на “общите части“. Клиентите го осъзнаха и това може само да ме радва!

При големите строително-инвестиционни компании факторът “цена” все още влияе, защото те са притиснати от ситуацията на пазара – от една страна намалява търсенето, от друга – има много вече построени жилища, които чакат своите купувачи. Затова те се опитват не да търсят най-евтиното, но по-скоро търсят възможността да получат най-доброто качество на възможно най-ниска цена.

Работейки всекидневно със строителни компании, мога да кажа, че те вече се движат в правилна посока и разбраха, че тухлите като основен материал за грубия строеж си заслужат малко по-голяма инвестиция – защото независимо, че те самите нямат да бъдат ползватели на това, което строят, още в строителния процес установяват колко добавена стойност получават като здравина, перфектна геометрия за намалена дебелина на мазилката и т.н., за да могат да си позволят да платят малко повече на кубичен метър.

Какви мерки се наложи да предприемете в отговор на значителното свиване на пазара  и драстичното намаляване на обема на новото строителство, продиктувано от световната финансова криза? Как се противопоставихте?

Нашият завод е  първият  в групата на Винербергер, който освен традиционните за групата продукти POROTHERM, започна производството и на една специална марка, която се казва FORATI.  Тази марка създадохме в началото на кризата само, за да задоволим нуждите на българския пазар, т.е., ние правим освен голямоформатни тухли и тухли тип „четворки“, които са традиционно познати на пазара.

Тухлите FORATI бяха насочени към онзи тип чувствителни ценово клиенти, които в крайна сметка останаха относително глухи за добавената стойност, която им дава  POROTHERM.  FORATI е типичната българска тухла четворка, но произведена с високото качество, което може да предложи Винербергер и със същия изходен материал като на голямоформатните блокове.

Или като анти-кризисна мярка се опитахме  да  предложим на клиента и високото качество, и по-ниския ценови сегмент. Това, което забелязахме е, че хората не отстъпиха от POROTHERM, напротив, дори имаме клиенти, които започваха работа с FORATI, но сега вече, осъзнали нашия контакт с тях, доверието в продуктите и предимствата им, минават на следващото стъпало и предпочитат блоковете POROTHERM

В България има големи традиции в производството на тухли тип „четворки“, произвеждали са се стотици хиляди кубици годишно и всеки който каже, че този вид тухли ще изчезне от пазара, не е обективен, защото винаги ще има такова търсене, дори и само заради консервативността на някои строители. Вероятно в дългосрочен план да, но поне засега е по-скоро пожелание. Голяма роля за това има крайният клиент, неговата осведоменост и изискванията към това, което строи и/или купува.

Като друга мярка реорганизирахме работата в завода така, че да можем да уплътним максимално производствения си капацитет и да не се налага заводът да има големи престои или ако се налагаше, го правехме само през най-студените зимни месеци. Смятам, че за момента стоим устойчиво на пазара, макар и несигурността на обстановката и свитите инвестиции в строителството все още да продължават.

Твърди се, че сериозната конкуренция движи напред развитието на всички компании – какво е Вашето мнение и съответно, как Вие се справяте с конкуренцията на Вашите продукти? Всъщност, кои са основните Ви конкуренти?

Аз съм изключително “за” сериозната конкуренция, защото тя наистина движи пазара напред. Проблемът, който аз виждам е, че конкуренцията в България е невинаги честна и обикновено се свежда на ниво цена или „черен PR“, което не е конструктивно.

За мен конструктивно е, когато конкуренцията е градивна и създава по-нови и качествени продукти, които да теглят пазара в посока еволюция и по-високо качество на достъпна цена, а не в посока деградация на цената. Винаги сме се отнасяли с голямо уважение към конкуренцията, защото на българския пазар конкуренти сме всички и всеки един от нас има своите предимства и недостатъци.

Аз съм “за” честната конкуренция, когато всички сме поставени на една плоскост, или ако всички произвеждаме тухли, то нека го правим по нормална технология, присъща за 21 век, всички да си плащаме концесионните възнаграждения, всички да бъдем коректни към клиентите, да им предлагаме продажбен и следпродажбен сервиз, да продаваме с фактури… Например, ние няма как да се конкурираме с вносител или фабрика, която продава без ДДС, тъй като 20% са нещо, което ще повлияе сериозно на всяко едно решение, независимо от продукта! Тук виждам сериозен потенциал за намеса не само от страна на държавата, но и на клиентите, които да „оздравят пазара“ и да не прибягват до такъв вид покупки, защото това в крайна смета ощетява всички!

Конкуренцията е честна, когато за всички участници важат едни и същи правила, а от такава конкуренция ще спечелят клиентите. За съжаление, в нашия сегмент “посивяването” на сектора е доста осезателно. Винербергер е коректна компания и продава своите продукти с чисто съзнание и ако всички на пазара спазват правилата така, както го правим ние, всички клиенти ще спечелят от това.

Вашата компания произвежда освен тухли и клинкерна керамика – бихте ли разказали малко повече и за тези продукти?

Винербергер доставя на своите клиенти не само продукти, а цялостно решения за стени, покрив, ландшафт и фасада. В тази връзка ние предлагаме и решения за фасадата под форма на клинкерни тухли с марка TERCA. За жалост, въпреки своята неповторимост на цветове и текстури, както и свобода за въображението на архитекта, примерите на такива фасади в България се „броят на пръсти“. От една страна, нямаме традиции в този сегмент, липсват обучени зидари за изпълнението на фасадна зидария, и от друга, мисленето „на дребно“, което ни кара да полагаме фасада от най-евтиния  EPS, без да мислим, че след 10-15 години ще трябва да я реставрираме или подменяме, а фасадните тухли са на практика вечни…

Ние и пазарът ни изживяваме своята еволюция и това е нормално. Гледайки примерите в Европа, където фасадната зидария е нещо нормално, смятам, че скоро това ще дойде и в България. Нека си зададем честно въпроса: „Кой материал реагира по-адекватно на големите температурни амплитуди у нас (от -20оС до +40оС)?“ Дали това е стиропорът или клинкерът, който е изпечен при 1 200оС? Дали не е по-изгодно да имаме една фасада от клинкерни тухли, която освен красива, е и за поколения напред?!

Как бихте оценили състоянието на пазара на строителни материали през миналата 2011 г.?

2011 г. беше поредната година на свиване на пазара на строителни материали и това е разбираемо. В последните 3 години пазарът процентно намаляваше с двуцифрени числа на годишна база. Всеки производител опита да се настрои към новите реалности, но за някои това не бе възможно. Няма как отливът на инвестиции в ново строителство, както и общата несигурност на финансовите пазари, да не се отразят на пазара на строителни материали.

Какво може да се очаква от пазар,  на който за 4 години броят на разрешителни за строеж е намалял с 85%?! Като цяло обаче смятам, че намалението на общи обеми в сектора забави скорост през последната година и лично аз не очаквам повече такива резки спадове, а по-скоро стабилизиране и в средносрочен план – лек ръст!

Съвсем наскоро обновихте сайта на Вашата компания, където всеки, който планира строителство на своя къща или вила,  все по-лесно би могъл да намери необходимата информация. Означава ли това, че тази година приоритет за Вас ще бъдат крайните клиенти?

Ние винаги сме обръщали особено внимание на крайните клиенти и нашите непрекъснати участия по панаири и изложения ни дават възможност да си „сверяваме часовника“ с тях и да можем да задоволим потребността им от качествено решение за стените на дома им .

Крайните клиенти са важна група от пазара, особено що се касае за нашите продукти. Българинът има заложено в себе си като строи дом, да го прави с мисъл за поколенията. Само тухлата му дава тази топлота, усещане за сигурност и дълготрайност. Радостно е, че вече дори, когато купува готово жилище, не се задоволява с описанието „червена тухла“, а се интересува какъв точно вид е тя.

За мен оздравяването на сектора еднозначно минава през крайните клиенти. Когато всички по веригата производител, търговец, инвеститор, строител, разберат, че клиентът много внимателно избира какво купува, некачествените материали и/или услуги ще изчезнат от пазара. Именно заради това аз гледам на крайните клиенти като на важен партньор – чрез тях пазарът и всички участници в него еволюират.

Какво ново още сте предвидили за своите  клиенти през тази година?

Винаги сме се стремяли към цялостни решения за нашите клиенти, а не предлагане на отделни продукти. Когато клиента търси тухли, той има нужда от решение за цялата стена, а не само за една съставна част от нея.

Клиентът би могъл да закупи от нас не само тухлите, но и останалите продукти, нужни за изграждане на една стена като разтвор за зидане, щурцове и т.н. Има възможност да избира и различни алтернативи за външни и вътрешни стени, да получи безплатна консултация и обучение.

Това е нещо, което ни прави уникални сред останалите производители на тухли в България. В момента има някои нови неща, които ще станат факт до средата на годината, и които ще дадат още един знак на нашите клиенти колко важни са те за нас. Така или иначе, имаме традиция всяка година да показваме нещо ново за пазара и съм убеден, че и тази година ще изненадаме всички. Няма да издавам все още тайни, но вие ще сте едни от първите, които ще научат новостите.

И накрая – оптимист ли сте за бъдещето на пазара на строителни продукти у нас? Вижда ли се вече светлина в “тунела на кризата”?

От сегашна гледна точка, според мен,  позитивното е в това, че 2012 г. може да не е много по-добра от предходната, но няма да бъде и по-лоша. Аз лично смятам, че пазарът ще задържи нивата от миналата година, което си е  направо оптимистично и позитивно, отчитайки развитието му през последните 3 години.

Вижте, ние трябва да се научим вече да живеем в такъв пазар, за който ще важат други правила, трябва да сме готови да обърнем на клиента достатъчно внимание, да живеем с неговите проблеми и да му предложим наистина решения – не само продукт или цена, не само тухла, а решение на цялостно изграждане на стена, ако щете.

Като дойде клиентът при доставчика, да не избира продукти, а цялостни решения. Винербергер е силен в близките контактите със своите клиенти, защото ние наистина предлагаме решения на техните проблеми.  От тази гледна точка аз съм оптимист, защото всички сме вече доста време в тази криза, изградили сме някаква стратегия, а нашата компания е много позитивна, нашият екип също и когато контактуваме с различни хора, се опитваме да им предаваме от нашия оптимизъм и решение на проблемите им.

Оптимист съм също и  защото вярвам, че хората, работейки с нас, ще разберат, че в наше лице имат добър лоялен партньор, на който може да се разчита.

Оптимист съм за пазара не от гледна точка на повишаването на общите обеми, а по-скоро, че пазарът ще стане по-ерудиран! Нормално е, парите вече станаха скъпи, всеки гледа внимателно за какво ги дава. Строителните компании ще станат по-големи експерти в това, което правят, ще започнат да употребяват все по-нови технологии, които невинаги са по-скъпи, а крайните им клиенти ще получават по-добро качество. Всички по веригата ще разберат, че трябва да продаваш с чисто съзнание.

Аз съм оптимист за развитието на пазара в посока качество!

„Светлината в тунела на кризата“ я виждам по-скоро в посока  на светлината, която отваря очите на хората за това, че трябва да търсят добавената стойност на всеки един продукт! Това е светлината на информираността на клиентите да знаят и търсят, да дават парите си за стойностни продукти, сервиз и цялостно решение, да разпознават какво стои зад даден продукт и неговата добавена стойност.

Невинаги евтиното е некачествено, но със сигурност,  качеството на POROTHERM не е скъпо!

Интервю на Е. Славчева, април 2012 г.