Как да изчислим и остойностим необходимите материали за ремонт или направа на скатен покрив 

“Направи си сам: покрив” – ЧАСТ ІII

В последната статия от поредицата Направи си сам: Покрив искаме да обърнем внимание на едни от най-използваните и задължителни елементи от покривната система – тези, необходими за изолация.
Употребата им, заедно с останалите елементи от системата, гарантира минимални енергийни загуби и отличен топлинен комфорт на живеещите, предпазва от проникване на вода и осигурява свободно преминаване на изпаренията.

Подпокривни фолиа и мембрани

При изпълнението на една покривна система се срещат два основни вида покриви – топъл скатен покрив и студен скатен покрив.

При топлия покрив е задължително полагането на топлоизолация под керемидите, което го различава от студения, който е без топлоизолация и обикновено подпокривното пространство не се използва за битови нужди. Ето защо ние  ще разгледаме детайлно изпълнението на топъл скатен покрив. Той от своя страна, според вида на материала, от който е изпълнена конструкцията, може  да бъде дървен, стоманобетонен или метален.
В посочения пример ще разгледаме топъл скатен покрив от дървена конструкция, който целогодишно е подложен на сериозни климатични въздействия – дъжд, сняг, вятър и др. Всички те могат да улеснят проникването на вода през разместени или счупени керемиди и да нарушат правилното функциониране на конструкцията, а това от своя страна да доведе до влошаване комфорта в цялата сграда и нарушаване функцията на топлоизолацията.

Подпокривни фолиа и мембрани. Зони на полагане

През зимата водните пари от вътрешността на сградата и подпокривното пространство преминават през топлоизолационния слой и достигат до студената повърхност на покрива и по-конкретно – керемидите. Когато срещнат преграда – битумизирана хартия или други паронепропускливи мембрани /фолиа/, възниква опасност от кондензация. Влагата уврежда както дървената конструкция, така и топлоизолацията. По този начин влагата трайно и необратимо намалява топлоизолационните качества на материалите.

Решение на тези проблеми осигуряват паропропускливите фолиа и мембрани.
Днес те са много важен елемент от модерните покривни конструкции. Покривната система на Техносим предлага два различни вида паропропускливи подпокривни фолия и мембрани.

I. Парна бариера /контролиращ слой/

Този слой се полага на дъното на обшивката, под топлоизолацията, за да контролира преминаването на водни пари към топлоизолацията, които могат да влошат качествата й. Тези фолиа трябва да притежават следните характеристики:

• паропропускливост- макс.=40 гр/м²/24ч.
• дифузно- еквивалентна дебелина- Sd = 1,00 м.
• плътност- макс. = 110 гр/м²

Забележка: При изпълнение на студен покрив /без топлоизолация/ този слой не се полага.

Фирма Техносим предлага подкеремидно фолио Silver за парна бариера.

II. Подкеремидна мембрана – паропропускащ слой

С тази мембрана се решават всички въпроси по предпазване на топлоизолацията и подпокривното пространство  от вредното влияние на влагата, а така също максимално рационално и функционално оползотворяване на подпокривния обем. Топлият и влажен въздух, който се издига от вътрешността на сградата към подпокривното пространство, може да премине свободно и безпрепятствено през паропропускащата мембрана.

Ако по вътрешната повърхност на керемидите се образува конденз или през тях, по някакъв начин проникне дъждовна вода, то водните капки ще се стекат по горната повърхност на паропропускащата мембрана до улуците, без да намокрят топлоизолацията. Този слой се монтира непосредствено над топлоизолацията или под керемидите.

Подкеремидната мембрана  трябва да има следните характеристики:

• паропропускливост – 1500 ÷5000 гр/м²/24ч.
• дифузно- еквивалентна дебелина – Sd = 0,015÷0,030 м.
• плътност – от 110  до 175 гр/м²

Забележка: От особена важност е да се знае коя страна на паропропускащите мембрани е лицева, за да се монтират правилно. В противен случай ефектът е обратен. Това важи за всички видове фолия и мембрани. Обикновено има указания на опаковката за посоката на пропускане на водните пари.

Техносим предлага следните видове подкеремидни фолиа и мембрани: TopDach, Classic, Maxi и Strong. Това са три- и четирислойни силно паропропускливи мембрани за подкеремиден монтаж.

Определяне необходимите количества подпокривни мембрани

За определяне необходимите количества пародифузни фолиа /мембрани/ отново стигаме до използване на чертежа с плана на покрива, който описахме в първите статии. От него определяме квадратурата на покрива и освен количеството керемиди, можем да определим и изчислим необходимата квадратура за подпокривни фолиа /мембрани/ по следната формула:

Х  (Необх.площ на подкеремидната мембрана) = F (площа на покрива в м²) х 1.07 {m2}

(1,07 –коеициент, отчитащ препокриването на мембраната в местата на снаждане)

Трябва да се има предвид, че  паропропускливите мембрани, които предлагаме, са с размери 1.5 м. х 50 м, т.е., в една ролка имаме 75 м². Това улеснява определянето на  необходимото количество ролки.

Надяваме се статиите от поредицата да ви помогнат да изчислите и остойностите настоящите и бъдещите си проекти, свързани с покриви и покривни системи. При други въпроси или необходимост от индивидуална консултация, нашите технически консултанти ще ви помогнат с решения и съвети. 
Те могат да направят количествените сметки,  да ви информират  относно продукт и аксесоар от системата,  да изготвят детайлни указания за полагане, както и да решат проблеми при специфични покривни конструкции.
 

Очакваме ви на – www.technocim.com

„Направи си сам: покрив“с керемиди от ТЕХНОСИМ – ЧАСТ І

„Направи си сам: покрив“с керемиди от ТЕХНОСИМ – ЧАСТ ІІ