Tags: огнище

На границата между океана и небето…

Къща с модерна архитектура на плажа   Погледнат отстрани, елегантният силует на тази къща сякаш действително се плъзга по вълните на океана, а над нея щедро се изсипват лъчите на топлото калифорнийско слънце… И като че ли единствено къщата с модерна архитектура е единствената реална пречка да се съединят двете безбрежни синеви! Разбира се, всичко…