Суперконтинентът ПАНГЕЯ се възражда в новия зоопарк на Санкт Петербург

Ландшафтен   дизайн:  Bruno Tanant и  Jean Christophe Nani – TN PLUS
Архитекти: Aldric Beckmann и Françoise N’Thépé – Beckmann N’Thépé

Младите, но вече световно признати архитекти  Bruno Tanant, Jean Christophe NaniAldric Beckmann и Françoise N’Thépé спечелиха международния конкурс за проект за изграждане на Новата зоологическа градина в Приморски парк, Санкт Петербург – Русия.

Основана още през 1865 г. Санкт-Петербургската зоологическа градина е най-старата в Русия. Както много други зоологически градини в Русия, а и по света, разположеният в сърцето на историческия център на града зоопарк днес страда от липса на пространство.

Поради пренаселеността в урбанизираните територии на града,  местната власт взема решение  да се създаде нова зоологическа градина, която ще се изгради в покрайнините на града и ще се простира на  3000 дка. Спечелилият конкурса проект максимално запазва естественото състояние на терена, но като внася иновативен и оригинален подход, полезен за околната среда.

Концепцията на проекта:

Преди милиони години –по  време на палеозоя и мезозойската ера, на повърхността на земята е имало само един суперконтинент, наречен от Алфред Лотар Вегенер (немски геолог и метеоролог, един от основоположниците на теорията за тектоника на плочите)  Пангея. При действието на тектоничните сили, Пангея с течение на времето се разбила в отломки, които бавно се организирали в конфигурация, с която, въпреки, че винаги е склонна към движения, ние сме запознати днес.
Екосистемите, които някога са били  свързани една с друга, днес се съхраняват отделно, разделени от океани и морета. Видове от един и същ произход са следвали различен път на развитие на всеки един от разделените континенти.

Проектът предлага символична извадка от всички континенти, в опит да пресъздаде илюзия за Пангея в новия зоопарк на Санкт Петербург. Архипелагът от острови, заложен в концепцията, пресъздава  отделните континенти Азия, Африка, Австралия, Южна Америка, Северна Америка и Евразия, като последните два са свързани помежду си с лед като на Северния полюс. Избраният терен има възможност за  обилно доставяне на вода, което го прави особено подходящ за такава организация на островите в архипелаг, който да предлага  различна среда на обитаване и да свързва различни екосистеми.

Проектът:

Днес изискванията за опазване на околната среда  и зеленото съзнание на обществото все повече се разглеждат като глобален проблем. Основните критерии към проекта на зоопарка се базират именно на тези от световна значимост,  ценности. Критикувани дълго време, днес, зоологическите паркове са основните заинтересовани страни да опазят и съхранят биологичните видове и екосистемите.

Зоологически парк на Санкт-Петербург
Очакван край на строежа: 2014 г.
Обща площ: 3000 дка
ЗП: 960 дка

Въпреки, че е „изкуствено пресъздадени зона за отдих”, новият зоопарк в Приморски парк ще бъде преди всичко образователен инструмент, който позволява всеки един посетител по-добре да разбере  собствената си история.
Амбициозната идея на екипа от архитектите и ландшафтните проектанти, среща съответното разбиране и печели конкурса заради убедителните и мащабни достойнства на проекта.

За създателите на проекта:

Aldric Beckmann, Françoise N’Thépé, Bruno Tanant и Jean Christophe Nani

www.b-nt.biz ………………..www.tnplus.fr ………………..www.favoriparis.com

Архитектите Françoise N’Thépé и Aldric Beckmann, съоснователи на архитектурна агенция Beckmann -N’Thépé през 2002 г.,  са застъпници на еклектизма като стил в архитектурата. От социалните жилища Masséna (Paris XIII), през  проектите на луксозни частни вили и къщи, те внасят иновативност във всяка една концепция и пресъздават своята уникалност. Вече партньори на TN PLUS, те печелят конкурса за реновиране  на Зоологическата градина във Vincennes (Франция) през 2007 г., след което през 2008 г. печелят и проекта за Хелзинския Зоопарк.

Ландшафтните архитекти Bruno Tanant и Jean Christophe Nani създават през 2002 г. TN Plus Paysagistes Associés. Идеята на това съдружие е агенцията да предаде от огромния  опит от проектите и екологична осведоменост на създателите си. От урбанистичните проекти до публичните с обществена значимост, от проектирането на градински паркове до зоологически градини, работата на агенцията се основава на стремежа да се посрещнат новите изисквания за опазване на околната среда и екосистемите, да се избяга отвъд границите на стандартните идеи и да се постигне широкомащабен поглед към света.

След реновирането на зоологическите градини в Chizé (Франция), Ухан (Китай) и Рабат (Мароко), TN PLUS вече си сътрудничи с Beckman N’Thépé и печелят заедно конкурсите  за зоологически градини на гр. Винсен, Хелзинки и Санкт-Петербург

Споделете тази публикация

Post Comment