Настилките – декоративен и комуникационен елемент в градината

Настилките в градината са определяни като декоративни, защото за разлика от пътните настилки, пътеките и площадките в градината са не само комуникационни връзки, но  и елемент, който изисква подходящо декоративно оформление. Градинските настилки участват в изграждането на градината като цялостен и прецизно разработен композиционен ансамбъл.

 

Как се оразмеряват настилките?

Много са съображенията, които не позволяват да се даде еднозначен и готов отговор. Водещото начало обикновено са желанията и представите на собствениците за устройство на градината. В процеса на търсене на оптимално решение обаче, те стават подвластни на редица естетически, практически, та дори и финансови условия.

Привържениците на семпли идеи биха се ограничили с площадките пред входа и дневната, свързани с една дискретна пътека между тях. Такова решение запазва приоритета на зеленината.

По-наситената композиция от пътеки и площадки, на чийто красив рисунък човек може да се наслаждава от някоя по-висока тераса на къщата, е вероятно мечта на други. В подкрепа на този избор може да се изтъкне факта, че през първите 4-5 години след създаването на градина върху “гола поляна”, първоначален ефект дават точно настилките, тревните площи и цветята.

Друг факт – увеличената площ на настилките оптически намалява градината, а  пестеливото им оразмеряване от своя страна води до по-ниска цена на строителните дейности. С други думи, преди да се предприемат каквито и да било стъпки към устройство на градината, трябва да бъде съвсем ясно какво ще се прави в нея и най-вече – какви функционални кътове ще са необходими. Вече въз основа на това могат да се определят размерите и ширината на пътеките до тях.

 

 

 

Какви материали са подходящи?

Речни, ломени и местни камъни, цепени некантирани и кантирани плочи от гнайси и пясъчници, обработени и необработени плочи от гранит, сиенит и мрамор, павета от естествен камък, бетонови плочи и павета, керамични плочи, монолитно изляти бетонови настилки, настилки от трошен камък и чакъл – разнообразието от предлагани материали е повече от богато.

Изборът на материали със сигурност трябва да съответства на архитектурната визия на къщата, както и да бъде съобразен с редица естетически, функционални и финансови аспекти.
Например, ломеният камък е по-евтин от обработения, но подреждането на камъни с неправилни размери не е толкова лесно. Керамичните материали и обработените плочи от шисти и мрамор в подходяща среда изглеждат превъзходно, но са по-скъпи.

Комбинацията от повече материали – например дърво и керамика или естествен камък и чакъл,  са много ефектни, но направата им изисква старателно нареждане, а и дори художествени умения. Опясъчените алеи и пътеки излизат най-евтино, но трудно се поддържат. Калдаръмите имат ненадминато градинско звучене, но по тях трудно се ходи…

Безкрайно много “за” и “против”, различни гледни точки – преди да повикате специалистите на помощ, изяснете си собсвената концепция за градината и какъв бюджет можете да отделите. Старанието и усилията за постигането на красива и ефектна градина не са никак малко, но си струват, защото този зелен оазис ще сеотблагодарява многократно с чудесни мигове на пълноценна почивка и приятни емоции!

 

 

 

 

 

 

 

Споделете тази публикация