ЖИЛИЩА


И камъкът ласкаво прегърна водата…

Вдъхновяващи идеи за градини-отличници!

Всяка топла прегръдка създава близост, изразява нежни чувства, било то приятелски или доказващи още по-сърдечна привързаност, дарява усещане за сигурност и внушава, че не си и не би останал никога сам, нали?

Но както се случва всичко това между хората, е съвсем допустимо да се случи и между великолепните рожби на природата – хладният достолепен и уверен в непоклатимостта си камък и плахата или лудешки палава, понякога ненаситна в устрема си, вода!

Но как камъкът е способен да прегърне водата, вероятно ще се питат мнозина сред вас?! Е, може би търсим повечко близки до човешката същност емоции в един толкова логичен съюз, в който силният уж камък се опитва да укроти ненаситната на приключения водна стихия…

Всичко това се е случвало и продължава да се случва в живата природа, но тази крепка дружба между две противоположности има и своя прекрасен еквивалент в градината!

А нали точно градината е нашето откраднато късче натурална природа – със своята зелена ливада, непокорно растящи храсти и цветя с дивни аромати?! Та защо към всичко това да не се прибави и нагледна, макар и в твърде умален мащаб, представа за река, която тича между каменните си брегове или изворче, тръгнало от земните дълбини и най-после открило път към слънцето и звездите?

Няма нищо по-успокояващо от нежния ромон на укротена сред каменни рамки течаща вода, стремяща се към към градинското декоративно езеро – е, стига все пак да има наблизо източник на живителната течност и да няма някакъв ограничителен режим на използването й!

А вечер, когато всичко притихне, освен че звездите ще търсят своето отражение в градинското огледало, то каменното кътче, приютило водата,  може да засияе и с помощта на допълнително градинско осветление. И тогава сякаш водата започва да танцува, не мислите ли?

Тъй като обичаме да подсказваме различни идеи, събрахме няколко в нашата галерия, които със сигурност биха донесли отлична оценка на всяка градина! Може би и на вашата?