Tags: малки дневни

Как холът изведнъж стана по-голям…

Умни идеи за малки дневни зони   Днес, а може би и вчера, в малките апартаменти (каквито предимно обитаваме), всеки квадратен пък и линеен сантиметър, е от изключително важно значение, нали? И точно по тази причина всички се опитваме да оползотворим максимално всяко ъгълче. Въпреки това, колкото и да е малко жилището, е необходимо да…