Tags: декорация на стената зад леглото

Декорация на стената зад леглото в спалнята

Красиво, полезно или и двете?   Едно от неписаните правила в обзавеждането на спалнята е леглото винаги да се поставя  с таблата зад главите до стената – това разположение дава усещане за сигурност, защита и безопасност. Е, в модерното строителство помещенията понякога предполагат и други варианти, но обект на нашите размишления и идеи тук е…