Осветлението в интериорното проектиране

Богати възможности за „режисиране“ на средата

Всички харесваме бляскави и вдъхновяващи интериори, пространство на хармония, духовен и емоционален комфорт, но как се създават те? Не непременно с много инвестиции, но задължително с отношение и знания – за стил, материали, технологии, тенденции и баланс.

 

Решаващ дял в емоционалното възприятие на интериора има светлината. Осветлениета дава богати възможности за “режисиране“ на средата. Ако уловим магията на светлината, ако получим химията, която се ражда при допира и с материала, формите и разнообразните повърхности – в ръцете си ще държим ключа към онова пространство, което е част от самите нас.

Пространство на хармония, уют, духовен и емоционален релакс.
“Душата” на интериора е светлината (естествена или специално проектирана) върху цветовете на основните обеми и повърхности – даденост на архитектурата или част от цялостния проект.
Мебели, аксесоари, осветителни тела, драперии, зеленина и т.н. – те само допринасят за “насищане” на пространството с функция и удобство.

ТРИЙСЕТ СПИЦИ СБИРАТ СЕ В ГЛАВИНА,
ОКОЛ’ДУПКАТА ВЪРТИ СЕ КОЛЕЛОТО.
ДЕЛВА СЕ ЛЕПИ ОТ ГЛИНА,
А КУХИНАТА ПРАВИ Я НЕОБХОДИМА.
ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ – ДУПКИ СА В СТЕНАТА
И ПРАЗНОТАТА ПРАВИ СТАЯТА ГОЛЯМА.
ЗАЩОТО СРЕДСТВО Е ТОВА, КОЕТ’ГО ИМА,
ДОКАТО ВАЖНО Е ОНУЙ, КОЕТ’ГО НЯМА.
ЛАО ДЗЪ, ”ДАО ДЕ ДЗИН”

За постигане на уникална “светлинно-цветова“ среда е необходимо проектирането и изпълнението на светлинна система – уникална за съответния интериор. Точната комбинацията на светлинна система с цветовото решение на пространството е основата, върху която се гради средата за обитаване.

Декорацията и обзавеждането насищат интериора с функция и естетика, и са предпоставка за уют и комфорт. От особена важност за хармонично изграден интериор е правилното моделиране и градацията на светлини и сенки, съотношението
между яркостите на петната. Нарушаването на тази градация би попречило на човека, попаднал в такова пространство, да направи психологическа “поправка” на светлината и цветовете, и да ги възприеме по най-благоприятния начин.

В процеса на проектиране е необходимо като червена нишка да се следват принципите за цялостност на възприятието
при естествено и изкуствено осветление. Да се отчита фактора “константност” на възприятието, т.е., това, че контактът човек – среда е психофизически процес, чието начало датира още от зората на човечеството. Мащабиране и пропорциониране на светли и тъмни обеми, цветни петна и повърхности са основните похвати.

Чрез умела игра със светлината да се “изваждат” и “потапят” тонови и цветови различия, да се подчертава или скрива материалността на повърхностите и предметите. Градация на светлината и сянката.
Видимите неща са само средството, важното остава незримо, но осезаемо!

Може би езикът на гореизложеното е прекалено професионален, но това е езикът, който би трябвало да говори свободно всеки проектант на интериор. Човекът или екипът, който владее професионалния език, подплатен със знания и умения, са гаранция, че Вие ще получите Вашия уникален свят. Ще сте заобиколен от зримото средство, но ще сте изпълнен от осезаемото.

БИ ЕС СТУДИО ООД СОФИЯ
гр.София, кв.”Лозенец”, ул.”Галичица” № 24
тел.:02/962 32 99, 0885 944 300
е-mail:bs_studio@abv.bg
www.bucovskydesign.com

Студиото предлага цялостно проектиране на жилищния интериор, следвайки критериите за модерна и уютна жизнена среда. В нашата работа прилагаме средствата на “ПСИХО-ДИЗАЙНА”, т.е., интериор според индивидуалността на човека, както и принципите на “ОРГАНИЧНАТА АРХИТЕКТУРА”.

Споделете тази публикация