Проект за преустройство на ателиета

Целта на настоящото преустройство е да се използва светлата височина от 4,37 м като даденост и да се изградят
частично втори нива във всяко от гореспоменатите ателиета – галерии от лека метална конструкция, без да се нарушават
застроената площ, фасадните стени на сградата, носещата стоманобетонна конструкция и предвидените сградни инталационни пакети.

Преустройството дава възможност за пълноценно използване на вътрешните обеми и преконфигурация на пространствата.

Интериорен проект на ателиета

Отдръпването на вторите нива от фасадните стени на ателиетата и ориентирането им към долните нива дава възможност за еднопространствено въздействие и обща осветеност.

Връзката между двете нива в ателиетата се осъществява посредством стоманена стълба, стъпваща на пода на кота
+6,85 и захваната в горния си край за стоманената подова конструкция на второто ниво.
На вторите нива във всяко ателие е предвидено санитарно помещение, съвпадащо като местоположение с такова на първо ниво или на етажа над ателието.

Всички втори нива са обезопасени с метални парапети с височина 90 см от котата на готовия под, захванати за подовата
конструкция.

Връзката между двете нива в ателиетата се осъществява посредством стоманена стълбаАрхитектурно студио

Визуализация на ателие

Стоманената конструкция изграждаща галериите на второ ниво е съставена от стоманени греди 10/10 см, 10/15 см,10/20 см и колони 10/10 см, а подът е стоманобетонова плоча върху профилна ЛТ ламарина, с обща височина 8 см.
Предвижда се стоманената конструкция да бъде защитена от пожар, посредством обработването и с набъбващи огнезащитни бои, както и допълнително обличане с гипсокартон.

Разпределение на първо и второ ниво

apx. Алина Иванова
gsm: 0899 816 877
e-mail: alina_dencheva@abv.bg

арх.Стефан Вълканов
gsm: 0898 677 083
e-mail: stefanvalkanov@abv.bg

Споделете тази публикация